ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Χωρίς ΦΠΑ τα εμβόλια, τεστ και φάρμακα κορωνοϊού

27 Οκτωβρίου 2022, 17:27

images

Την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των αγαθών που έχουν σκοπό την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, της πανδημίας COVID-19, όπως τα εμβόλια, τεστ και φάρμακα, ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του σώματος ενέκρινε την τροποποίηση των Κανονισμών περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές), ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19».

Σημειώνεται ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διάφορων πρωτοβουλιών της ΕΕ δεν παρεμποδίζονται από ποσά ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ούτε από το βάρος της συμμόρφωσης που απορρέει από τις υποχρεώσεις εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή, καθώς και αιτιολογημένη γνώμη, για τη μη έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159.  Οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουνίου 2022.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν υποχρεωτικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών συνεπειών της πανδημίας COVID-19. 

Επίσης, τονίστηκε ότι η αναδρομική εφαρμογή είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να στερηθούν της αποτελεσματικότητάς τους τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Ανέφερε περαιτέρω ότι η προτεινόμενη εξαίρεση από τον ΦΠΑ αφορά μόνο στις περιπτώσεις που τα αγαθά και οι υπηρεσίες προορίζονται για σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και παρέχονται δωρεάν στους πολίτες και συνεπώς δεν αφορά μεταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Ε.Χ.

Σχετικά Άρθρα