ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στο YgeiaWatch!

H ιστοσελίδα www.ygeiawatch.com.cy αποτελεί ιδιοκτησία της Stockwatch Ltd και προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και δηλώσεις.

Επιπλέον, με την χρήση κάθε υπηρεσίας του www.ygeiawatch.com.cy θα ισχύουν οι όροι λειτουργίας και οι πολιτικές κάθε υπηρεσίας. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης (εφ’ εξής καλούμενοι «ο χρήστης») της Stockwatch Ltd και του www.ygeiawatch.com.cy ρητώς δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των πιο κάτω δηλώσεων και όρων χρήσης.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy κείμενα, γραφικά, σήματα, εικόνες, το γενικό παρουσιαστικό και τα αρχεία (πληροφοριών, στοιχείων και εικόνων), είναι ιδιοκτησίας της Stockwatch Ltd και προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και ημεδαπούς νόμους. Η σύνθεση και συλλογή σε αρχείο (database) όλου του περιεχομένου του www.ygeiawatch.com.cy είναι αποκλειστική περιουσία της Stockwatch Ltd και προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις και από ημεδαπούς νόμους. Οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάφραση, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, πώληση του περιεχομένου των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy απαγορεύεται αυστηρώς.


Εμπορικά σήματα και Εμπορικές Επωνυμίες

Τα YgeiaWatch, WWW.YGEIAWATCH.COM καθώς και τα σήματα του www.ygeiawatch.com.cy αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή και εμπορικά σήματα της Stockwatch Ltd.  Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό.


Χρήση των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy. Η Stockwatch Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου κρίνει ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή και είναι ζημιογόνα των συμφερόντων της Stockwatch Ltd. και των συνεργατών της. Με τη χρήση των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy ο χρήστης δηλώνει ότι η Stockwatch Ltd δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε ιό ή άλλο πρόγραμμα το οποίον δυνατόν να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τα προγράμματα του χρήστη. Η Stockwatch Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή τροποποιήσει και/ή μεταβάλει μονομερώς οποιοδήποτε όρο και/ή πρόνοια συμβολαίου και/ή μέθοδο χρήσης των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy καθώς και τις πρόνοιες της παρούσας δήλωσης.


Δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης

Δικαίωμα χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης και όρων και των συμβολαίων και οδηγιών που περιέχονται στις ιστοσελίδες του www.ygeiawatch.com.cy. Όπου η πρόσβαση ιστοσελίδων περιορίζεται από κώδικα (password) εισδοχής, το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων περιορίζεται στο δικαιούχο του κώδικα προς αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου. Ο χρήστης, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος του κώδικα εισδοχής, είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του κώδικα. Η Stockwatch Ltd δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης για την απώλεια του κώδικα και/ή για οποιαδήποτε χρήση του κώδικα χρήσης από οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι ο δικαιούχος του κώδικα σύμφωνα με το αρχείο που διατηρεί η Stockwatch Ltd.


Ειδική αναφορά σε παιδιά, ανηλίκους και στοιχεία πιστωτικών καρτών

Η Stockwatch Ltd δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες του www.ygeiawatch.com.cy απευθύνονται κατ’ αρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του www.ygeiawatch.com.cy οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά αντικειμένων και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και των άλλων τραπεζικών τους στοιχείων. Νοείται ότι οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί.


Συνδέσεις (Links)
Οι σελίδες του www.ygeiawatch.com.cy περιέχουν συνδέσεις (links) σε ιστοσελίδες που δεν τυγχάνουν του ελέγχου της Stockwatch Ltd. Η Stockwatch Ltd δηλώνει και με τη σειρά τους οι χρήστες του www.ygeiawatch.com.cy δηλώνουν ότι η Stockwatch Ltd ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εν λόγω links. Οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα αναφορικά το περιεχόμενο των links και των ιστοσελίδων που τα αποτελούν ανήκουν στους ιδιοκτήτες και/ή των προσώπων που παρέχουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των links και όχι στη Stockwatch Ltd.


Cookies
Για αποτελεσματική και καλύτερη χρήση των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy οι ιστοσελίδες του www.ygeiawatch.com.cy και η Stockwatch Ltd χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι τμήματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αποδοχής από τον υπολογιστή του των εν λόγω cookies με το να αλλάξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του. Τυχόν απενεργοποίηση ή περιορισμός της δυνατότητας αποδοχής cookies από τον χρήστη θα επηρεάσει την εύρυθμη και αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy.


Στοιχεία Χρήστη

Κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy οι χρήστες των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy και της Stockwatch Ltd. πιθανόν να προσφέρουν τα διάφορα προσωπικά τους στοιχεία. Με την καταχώριση και/ή προσφορά των εν λόγω προσωπικών στοιχείων οι χρήστες δηλώνουν ότι εξουσιοδοτούν την Stockwatch Ltd να διαθέσει τα προσωπικά στοιχεία πλην των στοιχείων που αφορούν πιστωτικές κάρτες ή τα τραπεζικά στοιχεία σε τρίτα άτομα για διαφημιστικούς ή στατιστικούς λόγους και σκοπούς.


Περιεχόμενο και υπηρεσίες

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.ygeiawatch.com.cy είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και για τους σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών του www.ygeiawatch.com.cy και της Stockwatch Ltd. Τίποτα από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy δύναται να λογιστεί ως επαγγελματική συμβουλή. Οι χρήστες του www.ygeiawatch.com.cy και των υπηρεσιών της Stockwatch Ltd αποδέχονται ότι η Stockwatch Ltd και το www.ygeiawatch.com.cy δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με ο,τιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του www.ygeiawatch.com.cy και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του www.ygeiawatch.com.cy Οι χρήστες του www.ygeiawatch.com.cy δηλώνουν ότι αποποιούνται (they waive) οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του www.ygeiawatch.com.cy και της Stockwatch Ltd που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Η Stockwatch Ltd δεν εγγυάται ότι οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρει μέσω των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy είναι διαθέσιμα συνέχεια αλλά διαβεβαιώνει ότι πράττει κάθε τι δυνατόν ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοσελίδων της. Τυχόν διακοπή στη σύνδεση ή στη δυνατότητα πρόσβασης των ιστοσελίδων του www.ygeiawatch.com.cy δεν θα συνεπάγεται οποιασδήποτε ευθύνης από πλευράς της Stockwatch Ltd.


Ασφάλεια

Η Stockwatch Ltd δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των χρηστών. Η Stockwatch Ltd χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά προγράμματα για την ασφάλεια και ακεραιότητα των στοιχείων που ανταλλάσσονται μέσω του διαδυκτίου. Δυστυχώς, όταν οι χρήστες καταχωρούν τα στοιχεία τους στις σελίδες του www.ygeiawatch.com.cy, τα στοιχεία δυνατόν να μεταφερθούν μέσω συστημάτων τα οποία δεν τυγχάνουν του ελέγχου της Stockwatch Ltd. Το διαδύκτιο δεν είναι 100% ασφαλές και κάποιος ή κάποιοι δυνατόν να αναγνώσουν τα στοιχεία των χρηστών.


Σχόλια και παράπονα για πνευματικά δικαιώματα

H Stockwatch Ltd σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των οποιωνδήποτε. Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από ό,τι προνοείται στην παρούσα δήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ygeiawatch.com.cy


Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Οι ιστοσελίδες του www.ygeiawatch.com.cy ελέγχονται από τη Stockwatch Ltd, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 33, Frixos Business Center, Διαμ. 104, 6017 Λάρνακα, Κύπρος. Η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με ο,τιδήποτε έχει σχέσει με το www.ygeiawatch.com.cy και τα παραρτήματά του είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποκλείονται οποιεσδήποτε πρόνοιες ρητές ή άλλως πως και προς αποκλεισμό οποιασδήποτε αρχής της Σύγκρουσης Δικαίων (Conflict of Laws). Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του www.ygeiawatch.com.cy θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.


Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε απορίες ή και διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@ygeiawatch.com.cy

Η διεύθυνση της Stockwatch Ltd είναι η ακόλουθη:


Stockwatch Ltd
Κωστή Παλαμά 10
Pine Tree Sea View Apartments
1ος όροφος - Γραφείο 101
6016 Λάρνακα