ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ψηφίζουν το νόμο για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης

19 Οκτωβρίου 2023, 06:00

images

Στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, οδηγείται σήμερα για ψήφιση  ο «περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», όπως ομόφωνα αποφάσισε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της επιτροπής, σκοπός του νόμου που προτείνεται, είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων να υποβάλλουν αίτηση για καθορισμό μέγιστης χονδρικής ή λιανικής τιμής.  

Σκοπός επίσης, είναι η εισαγωγή πρόνοιας ώστε, σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων πριν από τη λήξη της θητείας του, ο διορισμός του νέου μέλους να διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, υποχρέωση για υποβολή αίτησης για καθορισμό μέγιστης χονδρικής ή λιανικής τιμής φαρμακευτικών προϊόντων έχουν μόνο οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου και κατά συνέπεια για τα παράλληλα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα, ισχύει η τιμή η οποία καθορίστηκε για τα αντίστοιχα προϊόντα αναφοράς.

Με την ισχύουσα ρύθμιση, τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον υποβολής αίτησης καθορισμού τιμής από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας , δεν τίθενται σε κυκλοφορία στην κυπριακή αγορά. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, παρατηρείται στρέβλωση στην αγορά, λόγω του ότι οι εισαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων παράλληλης εισαγωγής δεν δύνανται να εξασφαλίσουν ανταγωνιστική τιμή λιανικής πώλησης σε σχέση με τα φαρμακευτικά προϊόντα αναφοράς, γιατί δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για καθορισμό τιμής. 

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, γιατί με την ψήφισή της αναμένεται ότι θα επέλθουν εξοικονομήσεις στις φαρμακευτικές δαπάνες, τόσο για τον ΟΑΥ, όσο και για τους δικαιούχους αλλά ταυτόχρονα θα ενισχυθεί και  ο ανταγωνισμός στην αγορά φαρμακευτικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν επιφυλάξεις. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να εκτίθενται σε συνθήκες ανταγωνισμού και ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης ίδιας τιμής για ομοειδή σκευάσματα.  

Παράλληλα, τονίστηκε ότι απαιτείται να διασφαλιστεί ότι το κόστος συμπληρωμής που ενδέχεται να προκύπτει κατά την αγορά του φαρμάκου αναφοράς, ποσό το οποίο θα διαφέρει από το φάρμακο παράλληλης εισαγωγής, δεν θα μετακυλίεται στον δικαιούχο.

Επισημάνθηκε ακόμη ότι δεν αναμένεται μείωση των τιμών των φαρμάκων που διατίθενται από τους παράλληλους εισαγωγείς, γιατί οι τιμές είναι ήδη πολύ χαμηλές, θα δύναται όμως να εισαχθεί στην κυπριακή αγορά πληθώρα καινοτόμων φαρμάκων, τα οποία δεν κυκλοφορούν σήμερα και για τα οποία δεν έχει προηγηθεί καθορισμός τιμής από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Τονίστηκε ότι θα επέλθει μείωση της τιμής των φαρμακευτικών προϊόντων προς όφελος, τόσο των ασθενών, όσο και του συστήματος υγείας, ωστόσο για την αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου, θα απαιτηθεί η διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης των ασθενών για την έννοια της παράλληλης εισαγωγής.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε ότι θα παρακολουθεί το όλο θέμα και θα ζητήσει σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας μετά την παρέλευση έξι μηνών από την εφαρμογή των προτεινόμενων με το νομοσχέδιο ρυθμίσεων.

Της Μόνικας Μακρυγιάννη

Σχετικά Άρθρα