ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

ΟΑΥ: Οι αλλαγές στις αμοιβές νοσηλευτηρίων

24 Μαΐου 2023, 11:17

images

Σε αλλαγές στη μέθοδο αμοιβής των ενδονοσοκομειακών περιστατικών και στα ποιοτικά κριτήρια προχωρεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2023.

Ο διευθυντής του ΟΑΥ, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ανέφερε στο YgeiaWatch ότι ο οργανισμός έχει αποστείλει το τελευταίο προσχέδιο στα νοσηλευτήρια που είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ για να τα ενημερώσει για τις αλλαγές που έχουν γίνει.

Όπως δήλωσε, ο ΟΑΥ έχει δεχθεί κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με αυτό, τις οποίες εξετάζει ώστε να τις εντάξει μέσα στο μοντέλο του νέου τρόπου αμοιβής.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), Μάριος Καραϊσκάκης, σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να μελετηθεί η αναθεωρημένη πρόταση, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου 2023 άρχισε η συλλογή δεδομένων που αφορούν σε συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Οργανισμού, με σκοπό τον υπολογισμό των συμφωνημένων Base Rates κάθε νοσηλευτηρίου τα οποία θα ισχύσουν από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας μεθόδου αμοιβής μέχρι το τέλος του 2023.

Ακόμη, η διαδικασία για τον υπολογισμό των ποιοτικών κριτηρίων και κατ’ επέκταση των Base Rates κάθε νοσηλευτηρίου για το έτος 2024, θα επαναληφθεί στο τέλος του 2023.

Επίσης, ο συμφωνημένος αριθμός μονάδων κάθε νοσηλευτηρίου θα εφαρμοστεί για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας μεθόδου αμοιβής.

Προστίθεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του συμφωνημένου αριθμού μονάδων για υφιστάμενα και νέα νοσηλευτήρια, θα εφαρμοστεί για τα νοσηλευτήρια που είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ ή που θα ενταχθούν κατά το 2023 και θα επαναξιολογηθεί στο τέλος της εν λόγω περιόδου στη βάση των πραγματικών δεδομένων που θα προκύψουν και κατόπιν διαβουλεύσεων.

Αλλαγές στον νέο τρόπο αμοιβής 

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, για κάθε νοσηλευτήριο εφαρμόζονται δύο Base Rate, ένα για τα κανονικά ενδονοσομειακά περιστατικά (DRGs) και ένα για τα εξειδικευμένα ενδονοσοκομειακά περιστατικά.

Τα ελάχιστα Base Rate για τα κανονικά DRGs και για τα εξειδικευμένα DRGs είναι για όλα τα νοσηλευτήρια τα ίδια.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο base rate για κανονικά ενδονοσοκομειακά περιστατικά ανά νοσηλευτήριο ανέρχεται στα €2.900, ενώ για τα εξειδικευμένα ενδονοσοκομειακά περιστατικά ανέρχεται στα €3.500.

Το κάθε νοσηλευτήριο μπορεί να αυξήσει τα ελάχιστα Base Rate μέχρι 25% με βάση τη βαθμολογία του στα ποιοτικά κριτήρια.

Επιπρόσθετα, των δύο προαναφερθέντων Base Rate, για όλα τα νοσηλευτήρια το Base Rate για όλες τις μονάδες που αφορούν γέννες καθορίζεται στις €3.400.

Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές στον τρόπο αμοιβής προβλέπουν ότι για κάθε υφιστάμενο νοσηλευτήριο ο συμφωνημένος αριθμός μονάδων για κανονικά ενδονοσοκομειακά περιστατικά καθορίζεται κατά 60% με βάση τις δυνατότητες του, όπως ο αριθμός κλινών και ο αριθμός ιατρών (κριτήρια), και κατά 40% με βάση την πραγματική παραγωγή του για το έτος 2022 (προηγούμενη περίοδος).

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του αριθμού των συμφωνημένων μονάδων με βάση τις δυνατότητες, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: αριθμός μονάδων ανά ενεργή κλίνη (10 μονάδες), αριθμός μονάδων ανά μη επεμβατικό ιατρό (15 μονάδες), αριθμός μονάδων ανά επεμβατικό ιατρό (30 μονάδες).

Για τον υπολογισμό του αριθμού των συμφωνημένων μονάδων με βάση την παραγωγή λαμβάνονται υπόψη o πραγματικός αριθμός μονάδων κάθε νοσηλευτηρίου για κανονικά DRGs ως ποσοστό του πραγματικού συνολικού αριθμού μονάδων όλων των νοσηλευτηρίων για κανονικά DRGs κατά την προηγούμενη περίοδο, o ετήσιος συνολικός αριθμός των συμφωνημένων μονάδων για κανονικά DRGs για όλα τα νοσηλευτήρια ο οποίος καθορίζεται από τον Οργανισμό για την τρέχουσα περίοδο.

Προστίθεται ότι επιπρόσθετα του συμφωνημένου αριθμού μονάδων, σε κάθε νοσηλευτήριο που διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) διατίθενται επιπρόσθετα 50 μονάδες ανά κλίνη ΜΕΘ.

Ανάμεσα στις αλλαγές του τρόπου αμοιβής είναι και τα περιστατικά των ΤΑΕΠ που θα καταλήγουν ως ενδονοσοκομειακά περιστατικά, και θα αμείβονται με το μέγιστο ποσό €3.480 για κανονικά περιστατικά ή του συμφωνημένου base rate του νοσηλευτηρίου για κανονικά ενδονοσοκομειακά περιστατικά όπως θα υπολογίζεται με βάση τα ποιοτικά κριτήρια.

Επίσης, για τα εξειδικευμένα ενδονοσοκομειακά περιστατικά θα αμείβονται με μέγιστο ποσό €4.440 ή του συμφωνημένου base rate του νοσηλευτηρίου για εξειδικευμένα ενδονοσοκομειακά περιστατικά όπως υπολογίζεται με βάση τα ποιοτικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς αποφυγής τυχόν καταχρήσεων, θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τα εμπλεκόμενα νοσηλευτήρια, μέγιστο ποσοστό των περιστατικών ΤΑΕΠ τα οποία θα καταλήγουν σε ενδονοσοκομειακά περιστατικά και θα αμείβονται με τα πιο πάνω base rates.

Ακόμη, ο υπολογισμός της αμοιβής των μονάδων για περιστατικά που προέρχονται από ΤΑΕΠ, όπως καθορίζεται πιο πάνω, θα εφαρμοστεί για περίοδο έξι μηνών και θα επαναξιολογηθεί από κοινού με τα εμπλεκόμενα νοσηλευτήρια στη βάση των πραγματικών αποτελεσμάτων των πρώτων έξι μηνών.

Όσον αφορά τα ποιοτικά κριτήρια, αυτά αφορούν την κατηγορία του κάθε νοσηλευτηρίου, την αξιολόγηση αριθμού εξιτηρίων ανά νοσηλευτήριο δειγματοληπτικά στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εκδώσει ο ΟΑΥ αναφορικά με την ορθή συμπλήρωση του εξιτηρίου, την εμπειρία του ασθενή στη βάση ερωτηματολογίου που θα αποστέλλεται μέσω email μετά την υποβολή απαίτησης.

Επίσης, το προφίλ των ασθενών και το μείγμα περιστατικών, δηλαδή τη μέση ηλικία ασθενών, το ποσοστό ασθενών με συννοσηρότητες, το ποσοστό ασθενών άνω των 80 ετών και το ποσοστό παθολογικών περιστατικών.

Ακόμη, θα λαμβάνεται υπόψη η υποβολή δεδομένων  που αφορούν σε συγκεκριμένους δείκτες ασφάλειας και ποιότητας στη βάση προτύπου, όπως αυτά καθοριστούν από τον ΟΑΥ και η ορθότητα κωδικοποίησης των ενδονοσοκομειακών περιστατικών.

Της Ουρανίας Στυλιανού
Σχετικά Άρθρα