ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Εφικτός ο στόχος τερματισμού του HIV/AIDS

01 Δεκεμβρίου 2022, 19:39

images

Η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS (Κίνηση) πιστεύει ακράδαντα ότι ο φιλόδοξος «στόχος του 95 95 95 95» έως το 2025 και του τερματισμού του HIV/AIDS έως το 2030, μπορεί να επιτευχθεί με πολυτομεακές και πολυεπίπεδες συνεργασίες μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και κοινοτικών οργανώσεων για την τελειοποίηση και την εφαρμογή μιας βιώσιμης εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του HIV, προκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία των προσπαθειών, όπως ακριβώς συνέβη το 2020.

Σε ανακοίνωση με αφορμή την σημερινή Διεθνή Ημέρα για τον HIV/AIDS, η Κίνηση αναφέρει ότι εργάζεται με όλες της τις ικανότητες και διαθέσιμα μέσα για τη μείωση των νέων μολύνσεων, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον HIV/AIDS και άλλα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΛ), παρέχοντας ψυχολογική κοινωνική υποστήριξη στα άτομα που ζουν με HIV και προσφέροντας ασφαλή και μη επικριτική καθοδήγηση και εξετάσεις και σύνδεση σε φροντίδα με ιδιαίτερη έμφαση σε πληθυσμoύς-κλειδί, ανεξάρτητα από το εθνικό τους υπόβαθρο, τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τις σεξουαλικές πρακτικές, υποστηρίζοντας επίσης, καλύτερη ποιότητα ζωής για όλα τα άτομα που ζουν με HIV, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής τους φροντίδα.

Υποστηρίζουν, αναφέρεται, το «Equalize» (Ισοστάθμιση), το θέμα που έθεσε το UNAIDS για το 2022, για να παροτρύνουν όλους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και νομικές ανισότητες που δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στο HIV και καθυστερούν την πρόοδο της εξάλειψης του HIV/AIDS. «Εάν δεν αντιμετωπίσουμε το στίγμα, δεν εργαστούμε για τον τερματισμό των ανισοτήτων και των διακρίσεων για όλους παντού, δεν θα επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Ενθαρρύνουμε το ευρύ κοινό να ενημερώνεται, να εξετάζεται τακτικά και να εκπαιδεύεται με επιστημονικά δεδομένα και όχι με λανθασμένες λαϊκιστικές απόψεις».

Η Κίνηση καλεί την Κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τις ιδιωτικές εταιρείες να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων της Κλινικής Αναφοράς για τον HIV, να παράσχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας για όλους αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την καταλληλότητα διαφόρων και αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θεραπείες, δοκιμές και πρόληψη για ΣΜΛ, ειδικά για βασικές επισφαλείς ομάδες, καθώς και να παράσχουν επίσημη πρόσβαση σε προφύλαξη πριν από την έκθεση (PrEP) και ευκολότερη πρόσβαση σε προφύλαξη μετά την έκθεση (PEP) σε όλη την Κύπρο και να υποστηριχθούν οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για τη δυσκολότερη πρόσβαση στους πληθυσμούς.

«Απαιτούμε μια νομική μεταρρύθμιση για την αλλαγή παρωχημένων νομοθεσιών, πολιτικών, κατευθυντήριων γραμμών και πρακτικών που ποινικοποιούν τον ιό HIV και αυξάνουν τον στιγματισμό των ατόμων που ζουν με τον ιό. Η φωνή των ατόμων που ζουν με HIV πρέπει να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη και πρέπει να εξασφαλιστεί η αναγκαία στήριξη και ευημερία. Πρέπει να συνεργαστούμε για να τερματίσουμε τις ανισότητες για να τερματίσουμε το AIDS», καταλήγει η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS.

Σχετικά Άρθρα