ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Αλλάζουν σύνθεση και αρμοδιότητες Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

22 Μαΐου 2023, 12:05

images

Στην αλλαγή της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας στοχεύει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ώστε ο ρόλος του συμβουλίου να καταστεί πιο αποτελεσματικός αναφορικά με την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος και αιμοδοτών.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω θέμα αφορά την τροποποίηση του περί Αιμοδοσίας Νόμου, το οποίο θα συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023, σε συνεδρία της Επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και στις 11 και 18 Μαΐου 2023.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχέδιου προβλέπεται η διαφοροποίηση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε δραστηριότητες που αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος, στο πλαίσιο των σημερινών δεδομένων του συστήματος υγείας.

Επίσης προβλέπεται η διαφοροποίηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, ο ρόλος του οποίου παραμένει συμβουλευτικός, ώστε να περιλαμβάνουν: α. τον καθορισμό της πολιτικής που αφορά την αιμοδοσία, β. τις διαδικασίες που αφορούν την αιμοδοσία, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος, γ. την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αιμοδοσίας και δ. την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις αναφορικά με την επάρκεια των αποθεμάτων αίματος και των ελλείψεων που ενδεχομένως να προκύψουν σε περίπτωση αύξησης του ιατρικού τουρισμού, τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των εθελοντών αιμοδοτών, την ανάγκη πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων στο Κέντρο Αίματος αντί αγοράς υπηρεσιών, τα προσόντα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας και τις αρμοδιότητές τους, τη στελέχωση των τραπεζών αίματος με εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και με την εφαρμογή ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοκόλλων.

Ακόμη, στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, το οποίο διατηρεί τον συμβουλευτικό του ρόλο, εντάσσονται μεταξύ άλλων ο καθορισμός της πολιτικής αιμοδοσίας και των διαδικασιών διεξαγωγής της, καθώς και της επεξεργασίας, διανομής και διαχείρισης αίματος, η υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αίματος και αιμοεπαγρύπνησης, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα αυτό.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε το Υπουργείο Υγείας να ορίζει μόνο ένα πρόσωπο ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας αντί δύο, το Εθνικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της άσκησης του συμβουλευτικού ρόλου να λαμβάνει υπόψη τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και να διασαφηνιστούν ορισμένες πρόνοιές του.

Θετική ανταπόκριση από τα μέλη της Επιτροπής

Στη συνεδρία της 27ης Απριλίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος σημειώνοντας ότι ο νόμος είναι ευθυγραμμισμένος και με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Δήλωσε, ακόμη, ότι είναι ομόφωνη η στάση και θετική η ανταπόκριση όλων των μελών του Συμβουλίου Αιμοδοσίας, κάτι το οποίο λέχθηκε στην συνεδρία.

«Ήταν κάτι το οποίο απουσίαζε και στην επόμενη συνεδρία μας σε μια ακριβώς εβδομάδα θα το διεξέλθουμε στην κατά άρθρο συζήτηση και εκτιμούμε ότι το πολύ σε 15 μέρες θα οδηγηθεί για ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής», είπε ο κ. Δίπλαρος.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, ανέφερε ότι όσον αφορά την καταρχήν συζήτηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου του νόμου για την αιμοδοσία, ως ΑΚΕΛ είναι υπέρ του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και ιδιαίτερα της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας.

Πρόσθεσε ότι με την τροποποίηση αυτή «ευελπιστούμε στη διασφάλιση των μίνιμουμ επιστημονικών προσόντων των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, αλλά και την εφαρμογή πρωτοκόλλων στις μεταγγίσεις, έτσι που η όλη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος να είναι ασφαλής και ποιοτική για τους ασθενείς».

Ο κ. Χριστόφιας ανέφερε ότι εκφράστηκε η ανησυχία αναφορικά με την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού σε σχέση με τη διαχείριση του αίματος μέσα από την αύξηση των χειρουργείων που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το νέο Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας θα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ποσότητες και τα αποθέματα αίματος που υπάρχουν, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διάθεσης αίματος στους θαλασσαιμικούς και σε άλλους χρόνιους ασθενείς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αφορά την αλλαγή σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, χαρακτηρίζοντάς το ως το «Συμβούλιο της Αγάπης», εξηγώντας ότι αυτό συμπαραστέκεται συνεχώς και διαρκώς στον συμπολίτη, όταν ζητά και αποζητά το πιο βασικό αγαθό, το αίμα για τη ζωή του.

Επομένως, πρόσθεσε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν σε αυτά τα συμβούλια, θα πρέπει να τους ευχαριστούμε αλλά και να τους ενισχύουμε, υποδεικνύοντας ότι η πρόταση που κατατέθηκε βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.

Της Ουρανίας Στυλιανού

Σχετικά Άρθρα