ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Στην βουλή η νέα νομοθεσία για τους σκύλους

20 September 2023, 06:00

images

Στην επιτροπή περιβάλλοντος της βουλής, αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου σήμερα ο περί Σκύλων Νόμος, με κύριο στόχο τον περιορισμό του φαινομένου των αδέσποτων ζώων. 

Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκατάλειψης σκύλων και της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής τους και τη θέσπιση ποινικού αδικήματος αναφορικά με τη μη πρόσδεση σκύλου με λουρί και τη μη κατοχή σακούλας για περισυλλογή των κοπράνων του σκύλου.

Στις νέες ρυθμίσεις, περιλαμβάνεται η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος αναφορικά με την μη πρόσδεση σκύλου με λουρί και τη μη κατοχή σακούλας για περισυλλογή των κοπράνων του σκύλου και η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η αρμόδια αρχή, μετά τη σύλληψη του αδέσποτου σκύλου, δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια.

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων και εισαγωγή διαδικασιών εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.

Δεν εφαρμόζει κανένας τους νόμους

Μιλώντας στο YgeiaWatch, o Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Xαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι το πρόβλημα υπάρχει γιατί καμία κυβέρνηση δεν έκανε πολιτική που αφορά τα αδέσποτα και να την εφαρμόσει.

«Δεν εφαρμόζει κανένας τους νόμους. Πολλοί έχουν σκύλο χωρίς chip. Επίσης καθυστερήσαμε να ελέγξουμε το ποιος παράγει σκύλους  προς πώληση. Και τώρα που πέρασε η νομοθεσία για το ποιος παράγει σκύλους και τους πουλά, δεν εφαρμόζεται», είπε.

Τι ισχύει τώρα στην Κύπρο

Στην ισχύουσα περί Σκύλων νομοθεσία, δεν υπάρχει πρόνοια που να περιορίζει τον αριθμό αδειών κατοχής σκύλων ανά άτομο ή υποστατικό.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή διαπιστώνει πρόκληση οχληρίας από σκύλο, δύναται να αρνηθεί σε πρόσωπο την έκδοση/ανανέωση άδειας κατοχής του ή να την ανακαλέσει (άρθρο 6 του οικείου νόμου).

Περαιτέρω, ιδιοκτήτης σκύλου που προκαλεί συστηματικά οχληρία στο κοινό και σε δημόσιο χώρο , είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές (άρθρο 18).

Επίσης, υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή, μετά την κατάσχεση σκύλου, μεριμνά για τη διάθεσή του σε οργάνωση προστασίας των ζώων ή σε άλλο πρόσωπο. Εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, εντός 30 ημερών ο σκύλος παραδίδεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία

Άλλες περιπτώσεις/προϋποθέσεις υπό τις οποίες διενεργείται ευθανασία

Ευθανασία διενεργείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αδέσποτος σκύλος είναι δύσκολο ή αδύνατο να συλληφθεί και η μη σύλληψή του εγκυμονεί άμεσους κινδύνους αλλά και σε περίπτωση μη εντοπισμού του ιδιοκτήτη αδέσποτου σκύλου και αδυναμίας παραχώρησής του σε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ευθανασία διενεργείται ακόμη, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο, επιθετικότητα εξαιτίας επικίνδυνης φυλής σκύλου.

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Ο Τομέας Ερευνών και Μελετών της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της βουλής, προχώρησε στη διενέργεια έρευνας για διάφορα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση του περί Σκύλων Νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Όπως διαφαίνεται, στις περισσότερες από τις χώρες που απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αδειών κατοχής σκύλου που δύναται να εκδοθούν ανά άτομο ή/και υποστατικό.

Στη Βουλγαρία, στην Εσθονία, στην Ιταλία, στη Λιθουανία και στην Ουγγαρία, ο μέγιστος αριθμός σκύλων ανά νοικοκυριό ορίζεται με βάση το εμβαδόν του χώρου διαβίωσης του σκύλου και το βάρος ή το μέγεθος του ζώου.

Στην Ελλάδα, ο μέγιστος αριθμός ζώων που επιτρέπεται να συμβιώνουν ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικίες είναι μέχρι 3 ζώα. Ωστόσο, σε μονοκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς χωρίς περιορισμό.

Στην Ισπανία και στην Πολωνία, είναι υποχρεωτική η έκδοση άδειας μόνο για επικίνδυνες φυλές σκύλων χωρίς άλλο περιορισμό.

Κατάσχεση σκύλων

Όλες οι χώρες που ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα, απάντησαν ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, επιτρέπεται η κατάσχεση σκύλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Το ζώο τυγχάνει κακομεταχείρισης, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η ευημερία του.

• Το ζώο είναι αδέσποτο.

• Το ζώο προκαλεί σοβαρή οχληρία.

• Πρόκειται για επικίνδυνο ζώο.

Μετά την κατάσχεση, η οποία διενεργείται συνήθως από εκπαιδευμένο προσωπικό των τοπικών αρχών, το ζώο οδηγείται σε δημοτικά κυνοκομεία ή καταφύγια φιλοζωικών οργανώσεων, όπου ο χρόνος παραμονής του, ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αναλόγως της αιτίας κατάσχεσης και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υιοθεσία του, εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή στον ιδιοκτήτη του.

Η μικρότερη διάρκεια κράτησης του ζώου, αναφέρεται από την Εσθονία, τη Λετονία, την Τσεχία και τη Φινλανδία και είναι 2 εβδομάδες. Ωστόσο, σε πολλές χώρες το ζώο παραμένει στο καταφύγιο, μέχρι να υιοθετηθεί.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου για τα ζώα που έχουν σήμανση από την οποία προκύπτει ότι είναι ήδη καταχωρημένα στον δήμο ως αδέσποτα, ενημερώνονται τα στοιχεία παρακολούθησής τους και, εφόσον δεν παρουσιάζουν κλινικά προβλήματα, ελευθερώνονται στο ίδιο σημείο, εκτός αν πρόκειται για χώρους όπου δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία η επαναφορά σκύλων.

Την ευθύνη για τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν οι δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ευθανασία σκύλων

Η ευθανασία σκύλου επιτρέπεται σε όλες τις χώρες που έχουν απαντήσει στο ερώτημα, μόνο για εξαιρετικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως είναι η ανίατη ασθένεια, η επικινδυνότητα του σκύλου προς άλλα ζώα ή ανθρώπους και η αποφυγή ταλαιπωρίας του ζώου λόγω μεγάλης ηλικίας ή αναπηρίας, με αποτέλεσμα η διατήρησή του στη ζωή να είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του.

Ωστόσο, πέραν των πιο πάνω εύλογων αιτιών, στην Εσθονία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Τσεχία και τη Φινλανδία, εάν σε ορισμένο χρονικό διάστημα δεν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης αδέσποτου ζώου και δεν ανευρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το ζώο οδηγείται στην ευθανασία.

Στην απάντηση της Πολωνίας αναφέρεται επίσης ότι είναι αδύνατη η ευθανασία κατοικίδιου ζώου κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, εκτός εάν υπάρχει ιατρική ή άλλη ένδειξη, όπως ορίζεται στους κτηνιατρικούς κανονισμούς.

Η ευθανασία των ζώων σε όλες τις χώρες διενεργείται από κτηνίατρο και με τη μικρότερη δυνατή σωματική και ψυχική ταλαιπωρία του ζώου.

Της Μόνικας Μακρυγιάννη

Σχετικά Άρθρα