ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Πλαφόν στην τιμή νερού - Οι υποχρεώσεις επιχειρήσεων και τα πρόστιμα

05 Απριλίου 2024, 05:34

images

Ενώπιον της Βουλής έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για τον καθορισμό από τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανώτατων τιμών λιανικής πώλησης για βασικά προϊόντα διατροφής.

Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο, γίνεται αρχή με εφαρμογή της ρύθμισης στην πώληση νερού, σε συγκεκριμένα σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός.

Τέτοια σημεία, όπως αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, περιλαμβάνουν τα αεροδρόμια, λιμάνια, αθλητικούς χώρους, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, νοσηλευτήρια, θέατρα, κινηματογράφους και θεματικά πάρκα/ζωολογικούς κήπους.

Απώτερος στόχος του νομοσχεδίου, όπως σημειώνεται, είναι η προστασία και στήριξη των καταναλωτών, ειδικότερα σε περιόδους αρνητικών οικονομικών συνθηκών και εξωγενών κρίσεων που επηρεάζουν δυσμενώς τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Το αρμόδιο υπουργείο επισημαίνει πως το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αποστάληκε στους εμπλεκόμενους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για απόψεις.

Τα σχόλια και εισηγήσεις τους, όπως αναφέρεται, συνεκτιμήθηκαν και όπου δυνατό, υιοθετήθηκαν.

Συγκεκριμένα, θέσεις απέστειλαν η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών ΣΕΚ, η Διοίκηση Οικονομικών ΔΕΟΚ, η ΠΑΣΥΔΥ, η ΠΕΟ, η ΟΕΒ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εμφιαλωτών Νερού μέσω του ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης και το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αναφορά σε επιχειρήσεις, που είναι είτε νομικά, είτε φυσικά πρόσωπα, που προσφέρουν προϊόντα σε σημεία πώλησης, όπως αυτά καθορίζονται σε διάταγμα, περιλαμβανομένων κυλικείων, αναψυκτηρίων, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατορίων και αυτόματων πωλητών.

Η προτεινόμενη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό να καθορίζει με διάταγμα, ανώτατες τιμές πώλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για όλα ή μερικά από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του νόμου.

Συγκεκριμένα, το παράρτημα περιλαμβάνει έξι προϊόντα νερού και συγκεκριμένα, το εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml εντός ή έκτός ψυγείου, εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml εντός ή εκτός ψυγείου και το πόσιμο νερό, περιλαμβανομένου εμφιαλωμένου, σε ποτήρι αντίστοιχης ποσότητας των 500 ml ή των 750 ml.

Το διάταγμα θα εφαρμόζεται όταν τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σημεία πώλησης τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 5 του νόμου και τα οποία δύναται να αναθεωρούνται με διάταγμα που εκδίδεται από τον υπουργό.

Οι ανώτατες τιμές πώλησης θα καθορίζονται μετά από έρευνα της Αρμόδιας Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το κόστος παραγωγής/εισαγωγής, ένα εύλογο ποσοστό για τα λειτουργικά έξοδα και ένα εύλογο ποσοστό κέρδους, ενώ θα ισχύουν μόνο για όρθιους καταναλωτές, οι οποίοι αυτοεξυπηρετούνται (self service).

Τρεις βασικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Για όσο ισχύει το διάταγμα οι επιχειρήσεις  που διαθέτουν προϊόντα σε σημεία πώλησης που καθορίζονται, θα έχουν τρεις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζονται στη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν τιμή ψηλότερη των ανώτατων τιμών που καθορίζονται στο διάταγμα.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις, θα πρέπει επίσης, να αναρτούν τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο και εύκολα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφεται συγκεκριμένο μήνυμα σε ειδικό πλαίσιο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Το μήνυμα στα ελληνικά, θα αναφέρει με κεφαλαία γράμματα το εξής: «Για όρθιους πελάτες διατίθενται τα ακόλουθα προϊόντα σε ελεγχόμενες τιμές».

Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι μια τουλάχιστον επωνυμία ανά προϊόν που διαθέτουν προς πώληση, έχει την ορισθείσα στο διάταγμα ανώτατη τιμή, καθώς και ότι αυτή διατίθεται σε επαρκή ποσότητα.

Βαριά πρόστιμα στο νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης και τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής, καθώς και πρόνοιες για την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του καταναλωτή, θα έχει την εξουσία να:

α) διατάσσει τον παραβάτη όπως τερματίσει άμεσα την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον.

β) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι €10 χιλ.,

γ) σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι €1000, για κάθε μάρα συνέχισης της παράβασης,

δ) σε περίπτωση που η παράβαση τερματιστεί, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δεν ξεπερνά τις €5 χιλ.

Προβλέπεται μάλιστα, ότι το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο καθίσταται άμεσα πληρωτέο και πως η διαδικασία είσπραξής του δεν αναστέλλεται λόγω της ενδεχόμενης καταχώρησης προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο, κατά της απόφασης του διευθυντή.

Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής, το υπουργείο θα λαμβάνει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη του ποσού.

Την ίδια στιγμή, περιλαμβάνεται πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτος ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5 χιλ. ή και τις δύο αυτές ποινές.

Της Μαρίας Χαμπή

Σχετικά Άρθρα