ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Εναρμονίζεται ο νόμος για ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

08 Ιουνίου 2023, 17:17

images

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε νόμο με τον οποίο προτείνεται η θέσπιση νέας νομοθεσίας και η κατάργηση της υφιστάμενης, ώστε να επέλθει εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2020, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται η ενίσχυση των προτύπων ποιότητας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, η ανάληψη δράσεων για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όσον αφορά ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, για την προώθηση της διάθεσης νερού της βρύσης σε δημόσιους και άλλους χώρους, καθώς και για την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κατανάλωση του νερού της βρύσης, η λήψη μέτρων για μείωση της διαρροής νερού και αντιμετώπιση των αναδυόμενων ρύπων μέσω της διενέργειας επιπρόσθετων ελέγχων στο σύστημα διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της Οδηγίας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η 12η Ιανουαρίου 2023 και επιπροσθέτως ότι εκκρεμεί διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει ήδη ληφθεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, το εναρμονιστικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την 4η Μαΐου 2023 με επιστολή του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023.

Ενσωματώθηκαν εισηγήσεις του ΥΠΕΣ και του ΣΥ Λεμεσού ώστε, μετά την έναρξη της ισχύος του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης να συμμετέχει ως μέλος ο γενικός διευθυντής κάθε επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπός του, αντί ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός του και το ΥΠΕΣ να εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης από τον γενικό διευθυντή του αντί από λειτουργό.

Η επιτροπή υγείας εν τέλει τροποποίησε το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε αφενός το δικαίωμα ένστασης επηρεαζόμενου προσώπου έναντι αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης να παρέχεται σε σχέση με όλες τις δυσμενείς πράξεις που δύναται να εκδώσει το εν λόγω συμβούλιο και αφετέρου κάθε επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης να εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης από τον γενικό διευθυντή του ή εκπρόσωπό του αντί από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο, όπως προτείνεται.

Σχετικά Άρθρα