ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

ΕΕ: Ο έλεγχος συνέβαλε σε χαμηλότερες τιμές φαρμάκων

26 Ιανουαρίου 2024, 17:37

images

Η ενεργός επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων, έχει συμβάλει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των Ευρωπαίων ασθενών σε ευρύτερη επιλογή οικονομικά προσιτών και καινοτόμων φαρμάκων, αναφέρει έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η έκθεση παρέχει επισκόπηση της επιβολής των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και των κανόνων της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις, από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού («ΕΑΑ»), στον φαρμακευτικό κλάδο μεταξύ 2018 και 2022.

Όπως τονίζεται, η επιβολή των κανόνων συνέβαλε στην επίτευξη σε οικονομικώς προσιτά και καινοτόμα φάρμακα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας του κορωνοϊού.

Παράλληλα, επισημαίνεται, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων έχει διατηρήσει τις τιμές των φαρμάκων σε χαμηλότερα επίπεδα και τις αγορές ανταγωνιστικές.

Όσον αφορά τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και τις περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, από το 2018 η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού εξέδωσαν 26 αποφάσεις κατά αντιανταγωνιστικών πρακτικών στον τομέα της προμήθειας φαρμάκων, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των €780 εκατ. ή καθιστώντας νομικά δεσμευτικές τις δεσμεύσεις που πρότειναν οι εταιρείες για την επανόρθωση της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς τους.

Επιπρόσθετα διερεύνησαν περισσότερες από 70 άλλες υποθέσεις, εκ των οποίων οι 40 τελικά έκλεισαν και 30 βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη.

Πλήγμα από αντιανταγωνιστικές πρακτικές

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, οι εν λόγω αντιανταγωνιστικές πρακτικές έπληξαν την καινοτομία και τις τιμές και περιλάμβαναν:

  • την κατάχρηση του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την καταχρηστική προσφυγή στη δικαιοσύνη για την παράταση της αποκλειστικότητας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
  • τη δυσφήμηση των προϊόντων ενός ανταγωνιστή για την προστασία των πωλήσεων της δεσπόζουσας εταιρίας
  • τη σύναψη συμφωνιών πληρωμής για καθυστέρηση, στο πλαίσιο των οποίων οι εταιρείες παραγωγής πρωτότυπων φαρμάκων και γενοσήμων συμμάχησαν για να διατηρήσουν τα γενόσημα φάρμακα εκτός αγοράς και να μοιραστούν τα κέρδη των πρωτότυπων σκευασμάτων από αυτήν την πρακτική· 
  • και υπερβολικές τιμές που χρεώνονται για φάρμακα που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

«Η σημερινή έκθεση αναδεικνύει τις συνεχείς προσπάθειες επιβολής που καταβάλλουν οι αρχές ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των φαρμακευτικών αγορών. Η εύρυθμη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την παροχή πιο προσιτών φαρμάκων και περισσότερων επιλογών στους ασθενείς και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στο πλαίσιο κρίσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ.

Όπως σημειώνεται, οι αρχές θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή της νομοθεσίας στον φαρμακευτικό κλάδο ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας λόγω της οικονομικής σημασίας της και του αντικτύπου της στην ευημερία και τη ζωή των ανθρώπων.  

 Μ.Μ.

 

Σχετικά Άρθρα