ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Αύξηση αριθμού ατόμων στην Κύπρο με υπερχοληστερολαιμία

11 Απριλίου 2023, 14:21

images

Αύξηση της τάξεως του 13,8% θα σημειώσει μέχρι το 2030 ο αριθμός των ατόμων που θα προσβληθούν από υπερχοληστερολαιμία, με τον αριθμό να ξεπερνά τις 155 χιλιάδες, καταδεικνύει μελέτη της Deloitte που αφορά στην αποτύπωση της κοινωνικοοικονομικής επίπτωσης της αθηροσκλήρωσης στην Κύπρο.

Σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στα κεντρικά γραφεία της Deloitte, στη Λευκωσία, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μελέτης, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι το 15,6% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου, δηλαδή 136.446 άτομα, έπασχαν από υπερχοληστερολαιμία το 2021, με την πλειονότητά τους (50,9%) να κατηγοριοποιείται στις ενεργά παραγωγικές ηλικίες των 18-64 ετών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, μέσα από την αξιοποίηση ενός παραμετρικού μοντέλου και λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές τάσεις, διαφαίνεται ότι μέχρι το 2030 ο αριθμός των ατόμων, που θα προσβληθούν από υπερχοληστερολαιμία, θα σημειώσει αύξηση της τάξεως του 13,8%, φτάνοντας μέχρι τα 155.202 άτομα.

Σε σχέση με τον επιπολασμό της αθηροσκλήρωσης στην Κύπρο, τα στοιχεία αναφέρουν πως ανέρχεται στο 3,7% του γενικού πληθυσμού, ποσοστό το οποίο εκτιμάται ότι μέχρι το 2023 θα αυξηθεί, επηρεάζοντας περίπου 52.515 άτομα, σε σχέση με τον αριθμό των 33.152 ασθενών, που εκτιμάται ότι υφίσταται σήμερα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μέσα από την ανάλυση των θανάτων στην Κύπρο κατά το 2020, διαφαίνεται ότι το 14,8% έχει αποδοθεί στις κύριες κλινικές εκδηλώσεις της αθηροσκλήρωσης, οι οποίες είναι η ισχαιμική καρδιοπάθεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Εξάλλου, περεταίρω ανάλυση του άμεσου και έμμεσου κόστους καταδεικνύει ότι για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των εν λόγω ασθενών δαπανούνται €13-€15 εκατομμύρια.

Επίσης, περίπου €16 εκατομμύρια δαπανούνται για τη φαρμακευτική περίθαλψη, ενώ εάν συνυπολογιστεί το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής για αντιμετώπιση των κλινικών εκδηλώσεων της αθηροσκλήρωσης, το εν λόγω ποσό δύναται να φτάσει μέχρι και τα €36 εκατομμύρια.

Το συνολικό κόστος, επίσης, της δευτεροβάθμιας περίθαλψης εκτιμάται ότι ανέρχεται στα €29.9 εκατομμύρια. Αναφορικά με τα απολεσθέντα εισοδήματα του κράτους, ένεκα πρόωρου θανάτου, εκτιμάται ότι μέχρι το 2030, αυτά θα ανέρθουν στα €24 εκατομμύρια.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων τονίστηκε ότι, στη βάση παγκόσμιας βιβλιογραφίας και σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδίας (WHF), υπολογίζεται ότι το 80% των καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων της καρδιακής νόσου και του εγκεφαλικού, θα μπορούν να προληφθούν, νοουμένου ότι υπάρξει έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των εν λόγω ασθενειών.

Ως εκ τούτου, στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης, διαφαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός ασθενών με ΑΚΝ θα μπορούσε να είναι κατά 26.522 λιγότερος και η συνολική οικονομική επιβάρυνση θα μπορούσε να μειωθεί κατά €74.674.257.

Αναφορά έγινε ακόμα και στη σημαντικότητα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σχετικά τόσο με τους παράγοντες κινδύνου, την οικογενή χοληστερολαιμία (FH) και την αθηροσκλήρωση, όπως επίσης και για την υιοθέτηση προληπτικών στρατηγικών μέτρων και της έγκαιρης και βελτιωμένης διάγνωσης, εφόσον τα πιο πάνω δύναται να συμβάλουν στη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη για βελτίωση των παρεμβάσεων που αφορούν άτομα υψηλού κινδύνου με στόχο τη μείωση του επιπολασμού των παραγόντων κινδύνου, ενώ αναφορά έγινε και στη σημαντικότητα της εξέτασης του ενδεχομένου χορήγησης καινοτόμων φαρμάκων στα αρχικά στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας με στόχο την καλύτερη διαχείριση των εν λόγω ασθενειών και την ενδεχόμενη πιθανή εκδήλωση άλλων συναφών ασθενειών.

Καταληκτικά, τονίστηκε η ανάγκη για δημιουργία και τακτή ενημέρωση των εθνικών μητρώων ασθενών, καθώς και τη σημαντικότητα της τεχνολογικής αναβάθμισης του συστήματος υγείας και της επιμόρφωσης των παρόχων για σωστή καταγραφή της κατάστασης των ασθενών.

Σημειώθηκε ότι τα εν λόγω θα συμβάλουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάλυση των δεδομένων των ασθενών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση σημαντικών στρατηγικών υγείας.

Σημειώνεται ότι μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, καταδεικνύουν ότι η αθηροσκλήρωση επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και συνδέεται με δυσμενείς συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και τα συστήματα υγείας, με το 85% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως να αποδίδονται στην Αθηροσκληρωτική Καρδιακή Νόσο (ΑΚΝ).

 


Σχετικά Άρθρα