ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Υπερδιπλασιάστηκε η ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων

24 Μαρτίου 2023, 06:00

images

Υπερδιπλασιάστηκε η ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων που μεταφέρθηκαν εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2001 έως το 2019, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων.

Σύμφωνα με την έκθεση, αν και η ποσότητα των κοινοποιηθέντων αποβλήτων παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2001-2019, η συνολική ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων που μεταφέρθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ υπερδιπλασιάστηκε, από 3,9 εκατ. τόνους το 2001 σε 8,1 εκατ. τόνους το 2019. 

Επίσης, αυξήθηκε ο αριθμός των παράνομων μεταφορών που εντοπίζονται στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων που διενεργούν τα κράτη μέλη.

 Σημειώνεται ότι οι εκθέσεις καταρτίζονται από την Επιτροπή ανά τριετία με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος σχετικά με την εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης της Βασιλείας για τα επικίνδυνα απόβλητα, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Τα στοιχεία των εκθέσεων στηρίζουν τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του ισχύοντος κανονισμού, τα οποία δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2020 και οδήγησαν στην πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων για τις μεταφορές αποβλήτων.

Η εν λόγω πρόταση βρίσκεται υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχει τρεις κύριους στόχους: τη διασφάλιση ότι η ΕΕ δεν εξάγει προβληματικά απόβλητα σε τρίτες χώρες, τη διευκόλυνση της μεταφοράς αποβλήτων για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση στην ΕΕ και την καλύτερη αντιμετώπιση των παράνομων μεταφορών αποβλήτων.

Η Μάλτα δεν παρέλαβε καμία μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για την περίοδο 2016-2019 αναφορικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων, εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, αναφέρεται ότι η Μάλτα είναι η μόνη χώρα που δεν παρέλαβε καμία μεταφορά επικίνδυνων ή λοιπών κοινοποιημένων αποβλήτων.

Από την άλλη, 26 άλλα κράτη μέλη εκτός της Μάλτας, ανέφεραν τέτοιες μεταφορές αποβλήτων κατά την περίοδο 2016-2019.

Ακόμη, το 2001, από το σύνολο των κοινοποιημένων αποβλήτων, 7 εκατ. τόνοι μεταφέρθηκαν εντός των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ την περίοδο 2016-2019 η μέση ποσότητα τέτοιων μεταφορών κοινοποιημένων αποβλήτων ανήλθε ετησίως στους 24 εκατ. τόνους.

Πρόκειται για αύξηση κατά 231% από το 2001 έως την περίοδο 2016-2019.

Επιπλέον, το 2016 (26,1 εκατ. τόνοι) και το 2017 (26,6 εκατ. τόνοι) είναι τα έτη με τα υψηλότερα επίπεδα μεταφορών εντός των κρατών μελών από το 2001.

Προστίθεται ότι όπως και στις προηγούμενες περιόδους αναφοράς, η Γερμανία ήταν το κράτος μέλος προς το οποίο προοριζόταν η μεγαλύτερη ποσότητα κοινοποιημένων αποβλήτων, με μεταφορά 24 εκατ. τόνων προς τη χώρα την περίοδο 2016-2019.

Η Γαλλία ήταν δεύτερη κατά την τετραετή περίοδο, με μεταφορά 18 εκατ. τόνων προς τη χώρα, ενώ η Σουηδία ήταν τρίτη, με μεταφορά 12 εκατ. τόνων. 

Της Ουρανίας ΣτυλιανούΣχετικά Άρθρα