ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Τεράστια αύξηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

21 Ιουλίου 2023, 12:23

images

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (73%) θεωρεί τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο ως διαδεδομένο ή ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο. 

Το αντίστοιχο ποσοστό για την Κύπρο, ανέρχεται σε 69%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 92% των πολιτών στην ΕΕ και 94% στην Κύπρο, συμφωνούν ότι τα παιδιά διατρέχουν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο στο διαδίκτυο. 

Όσον αφορά την ευθύνη προστασίας, το 96% όσων απάντησαν τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Κύπρο, δήλωσε ότι η ικανότητα εντοπισμού της κακοποίησης παιδιών είναι σημαντικότερη από το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο ή εξίσου σημαντική. 

Μόνο το 2% στην ΕΕ και το 1% στην Κύπρο πιστεύει ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο είναι πιο σημαντικό από την ικανότητα εντοπισμού της κακοποίησης παιδιών.

Η κυκλοφορία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και οι υποθέσεις «grooming» (άγρα παιδιών στο διαδίκτυο με στόχο τη σεξουαλική κακοποίηση) έχουν αυξηθεί με ανησυχητικό ρυθμό. 

Κατά μέσο όρο, οι περισσότεροι ερωτηθέντες πολίτες στην ΕΕ (82%) και στην Κύπρο (88%) συμφωνούν ότι εργαλεία όπως ο γονικός έλεγχος δεν επαρκούν για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Τον Μάιο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και, όπου απαιτείται, τον στοχευμένο εντοπισμό των περιπτώσεων κακοποίησης. Εάν η προτεινόμενη νομοθεσία δεν έχει τεθεί σε ισχύ έως τον Αύγουστο του 2024, ο προσωρινός κανονισμός της ΕΕ θα λήξει, καθιστώντας ακόμη και τον εθελοντικό εντοπισμό αυτού του εγκληματικού περιεχομένου σε διαδικτυακά μηνύματα παράνομο. 

Ενόψει αυτής της πιθανότητας, το 78% των Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην έρευνα μάλλον υποστηρίζουν ή υποστηρίζουν σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 

Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι υποστηρίζουν σαφώς τον εντοπισμό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο σε μηνύματα όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακές συνομιλίες (87%) και σε διατερματικά κρυπτογραφημένα μηνύματα (83%).

Η Επιτροπή δεσμεύεται να παράσχει μόνιμη λύση για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, με βάση την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και σε πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

 Γ.Χ.

Σχετικά Άρθρα