ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Σύμπραξη για τις δεξιότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

04 Δεκεμβρίου 2023, 17:26

images

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών εταιρειών και των πανεπιστημίων, δημιούργησαν μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω σύμπραξη θα ενισχύσει την κατάρτιση στον τομέα αυτό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη βιομηχανική και κοινωνική ευημερία της ΕΕ. 

Ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες υγείας εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης. Αυτή η νέα σύμπραξη, η οποία καλύπτει την παραγωγή φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας, συμπληρώνει την υφιστάμενη σύμπραξη δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας που καλύπτει τις ιατρικές υπηρεσίες.

Φιλοδοξία της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη ενός κοινού μοντέλου για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ιδίως στο τρέχον πλαίσιο του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με τη συγκέντρωση γνώσεων, εμπειριών και πόρων. 

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι πρωτοβουλίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, καθώς και να προωθηθούν ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στο πεδίο. Θα ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες σε δεξιότητες, όπως η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, η κανονιστική συμμόρφωση, η διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και η αλυσίδα εφοδιασμού, η δημιουργία αποθεμάτων και η διαχείριση της διανομής.

Επιπλέον, η σύμπραξη θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συλλογής πληροφοριών για τις ανάγκες σε δεξιότητες στον τομέα και στην παρακολούθηση νέων προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις προσδιορισθείσες ανάγκες. Θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη ενός θεματολογίου δεξιοτήτων για τον ευρωπαϊκό τομέα υγείας.

Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Αποσκοπεί στην κινητοποίηση πόρων και στην παροχή κινήτρων σε όλους τους σχετικούς εταίρους, ώστε να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού σε βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα. 

Μέχρι σήμερα, το Σύμφωνο έχει συμβάλει στην εκπαίδευση πάνω από 2 εκατομμυρίων εργαζομένων, με 15.500 επικαιροποιημένα ή νέα προγράμματα κατάρτισης και €160 εκατ.  που έχουν επενδυθεί από τα μέλη του Συμφώνου σε προγράμματα κατάρτισης. 

Συμβάλλει επίσης στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και στον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο, έως το 2030, τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο.

Η μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι η 19η μεγάλης κλίμακας σύμπραξη του Συμφώνου για τις Δεξιότητες και η τρίτη στο οικοσύστημα υγείας της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ.

Σχετικά Άρθρα