ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Σχεδόν 48 χιλ. απόβλητα τροφίμων ετησίως παράγουν τα νοικοκυριά

02 Αυγούστου 2023, 15:02

images

Σχεδόν 48.000 τόνους απόβλητα τροφίμων παράγουν τα νοικοκυριά στην Κύπρο, σύμφωνα με την έκθεση κοινωνικό-οικονομικού αντίκτυπου της εκστρατείας FOODprint.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, σχεδόν 2,5 κιλά απόβλητα τροφίμων παράγονται κάθε εβδομάδα ανά νοικοκυριό, που οδηγούν σε ετήσια ποσότητα ίση με 47.746,24 τόνους. Το οικονομικό κόστος των αποβλήτων τροφίμων ανά κάτοικο και έτος εκτιμήθηκε από τους ερευνητές στα €1.000.

Επιπλέον, οι εμπορικές δραστηριότητες (εστίαση και εστιατόρια) συμβάλλουν στην παραγωγή 110.504 τόνων αποβλήτων τροφίμων ετησίως.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υιοθέτηση πρακτικών αποφυγής παραγωγής αποβλήτων τροφίμων (zero-waste attitude) από 100.000 πολίτες θα σήμαινε μείωση των παραγόμενων αποβλήτων κατά 17.237 τόνους το έτος.

Ακόμα, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι εκπομπές από τη διάθεση αποβλήτων τροφίμων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) εκτιμώνται σε 119.786.064 κιλά εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά έτος. Αν οι ποσότητες αποβλήτων τροφίμων διατίθενται σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, μπορεί να υπάρχει μείωση των εκπομπών της τάξης των 131.555.001,14 κιλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά έτος, με δυνατότητα παραγωγής ενέργειας 13.791.828,59 kWh/έτος.

Παγκοσμίως, το ένα τρίτο της παραγωγής τροφίμων σπαταλιέται και η Κύπρος είναι τρίτη στην ΕΕ στις ποσότητες τροφίμων που καταλήγουν στα απόβλητα, αναφέρει η έκθεση. Το έργο LIFE FOODPRINT είχε ως στόχο να ενημερώσει, ευαισθητοποιήσει και ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για το ζήτημα αυτό.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα είναι καίριας σημασίας, καθώς οδηγεί σε μείωση των αποβλήτων και σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Προτείνει, επίσης, οι μελλοντικές εκστρατείες να εστιάσουν στο θέμα της υπερκατανάλωσης.

Το έργο συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση  804.445 πολιτών γύρω από το θέμα.

Σχετικά Άρθρα