ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Στις 95 οι αιτήσεις για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας

24 Ιουνίου 2024, 08:30

images

Στις 95 φθάνει ο αριθμός των αιτήσεων για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, από την εφαρμογή του σχετικού νόμου την τελευταία εξαετία, με το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων να προέρχεται από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Κουκουμά, από το 2017 μέχρι και το τέλος του 2023, οι περισσότερες οι αιτήσεις από ζευγάρια ή μονήρεις γυναίκες για να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, εγκρίθηκαν το 2022 και έφθασαν τις 21, ενώ το 2019 ανήλθαν σε 20. Το 2017, όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται η νομοθεσία, υποβλήθηκαν μόλις 3 αιτήσεις.

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 23(3)(ε) του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου του 2015, η κυοφόρος και η τεκμαιρόμενη μητέρα, πρέπει να έχουν την κατοικία τους ή τη νόμιμη συνήθη διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της επιφύλαξης του πιο πάνω άρθρου, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εξεύρεση παρένθετης μητέρας που να έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη νόμιμη διαμονή της στη Δημοκρατία, το Συμβούλιο δύναται, κατόπιν αίτησης του ζευγαριού ή της μονήρους γυναίκας, να εγκρίνει η παρένθετη μητέρα να μην έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη νόμιμη διαμονή στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι αυτή παραμένει στη Δημοκρατία από την εικοστή όγδοη εβδομάδα της κυοφορίας μέχρι και τη γέννηση του παιδιού, εκτός εάν ιατρικοί λόγοι επιβάλλουν τη διαμονή της εκτός της Δημοκρατίας, στη βάση ιατρικής βεβαίωσης.

Το ΣΙΥΑ, αφού ικανοποιήθηκε ότι πληρούνται οι πρόνοιες του υπό αναφορά νόμου, ενέκρινε περιπτώσεις όπου η παρένθετη μητέρα δεν έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη νόμιμη διαμονή στη Δημοκρατία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το ΣΙΥΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

 Το 2018 εγκρίθηκαν 6 περιπτώσεις [χώρα προέλευσης παρένθετης Ουκρανία (4) & Ρουμανία (2)].

Το 2019 εγκρίθηκαν 12 περιπτώσεις [χώρα προέλευσης παρένθετης Ουκρανία (12)]. Το 2020 εγκρίθηκαν 3 περιπτώσεις [χώρα προέλευσης παρένθετης Ουκρανία (2) + Βουλγαρία (1)]. Το 2021 εγκρίθηκαν 10 περιπτώσεις [χώρα προέλευσης παρένθετης, Ουκρανία (10)]

Το 2022 εγκρίθηκαν 9 περιπτώσεις [χώρα προέλευσης παρένθετης, Ουκρανία (4) + Ρωσία (1) + Κένυα (1), Ελλάδα (1), Γεωργία (2)].

Το 2023 εγκρίθηκαν 2 περιπτώσεις [χώρα προέλευσης παρένθετης, 5 Ουκρανία (2)].

Ελέγχονται οι κλινικές

Στο πλαίσιο της απάντησής του ο υπουργός σημειώνει ότι οι κλινικές που προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής λειτουργούν ως ιδρύματα ιστών τα οποία θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή), Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμος του 2007 [187(Ι)/2007].

Επίσης, οι κλινικές που προσφέρουν ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχουν αδειοδοτηθεί από τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμος του 2001 [Ν.90(Ι)/2001] και ελέγχονται από τον έφορο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Γ.Χ.

Σχετικά Άρθρα