ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Στη Βουλή νόμος για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

05 Μαΐου 2023, 06:00

images

Κατατέθηκε στη Βουλή ο «Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Νόμος του 2023», ο οποίος προϋποθέτει τη δημιουργία Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης που τελεί υπό την εποπτεία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την έκθεση του εν λόγω νόμου, απαγορεύεται η προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο δεν είναι υγιεινό και καθαρό.

Ειδικότερα, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο νομοσχέδιο, γ) ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και οι φορείς ύδρευσης έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τα άρθρα 9 έως 16, 19 και 20 του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και οι φορείς ύδρευσης διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του νόμου βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης και δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της εκάστοτε τρέχουσας ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο νόμος δεν εφαρμόζεται α) στο νερό που αναγνωρίζεται από τον υπουργό υγείας ως «φυσικό μεταλλικό νερό» σύμφωνα με τους περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμούς του 2002 έως 2021, ή β) στο νερό που θεωρείται φαρμακευτικό προϊόν κατά την έννοια του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001, και γ) στο νερό που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους οποίους ο Υπουργός Υγείας κρίνει ότι η ποιότητα του νερού δεν επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, την υγεία των ενδιαφερόμενων καταναλωτών.

Της Ουρανίας ΣτυλιανούΣχετικά Άρθρα