ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ψηφίζουν σήμερα για προστασία εργαζομένων από ορθοστασία

08 Δεκεμβρίου 2023, 06:00

images

Προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τίθεται σήμερα το νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στα εργοδοτούμενα πρόσωπα να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους για αποφυγή της αδιάκοπης και παρατεταμένης ορθοστασίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε περιπτώσεις όπου η θέση εργασίας περιλαμβάνει καθήκοντα έκθεσης σε παρατεταμένη ορθοστασία, ο εργοδότης θα υποχρεούται να παρέχει κατάλληλα καθίσματα ή να λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για την περιστασιακή ανάπαυση κάθε εργοδοτούμενου προσώπου.

Σημειώνεται ότι μέσω του νομοσχεδίου θα επιτευχθεί η πληρέστερη εναρμόνιση της Κύπρου με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την γραπτή εκτίμηση κινδύνων στην οποία υποχρεούται να προβαίνει ο κάθε εργοδότης, προστίθεται η παράμετρος της αξιολόγησης των κινδύνων σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε παρατεταμένη ορθοστασία και αναλόγως των συμπερασμάτων, προκύπτει η υποχρέωση για την λήψη των κατάλληλων μέτρων, μέσα από την παροχή καθισμάτων ή οργανωτικών μέτρων για ανάπαυση από την ορθοστασία. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η αναθεώρηση του άρθρου 27 της νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που ετοίμασε και δημοσιοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU OSHA) για τα θέματα της ορθοστασίας σε χώρους εργασίας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.  Επιβολή ρητής υποχρέωσης στον εργοδότη να παρέχει σε κάθε εργοδοτούμενό του κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του κατάλληλο κάθισμα προς χρήση, για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση του οποίου μεριμνά ο εργοδότης.

2. Επιβολή ρητής υποχρέωσης στον εργοδότη, σε περίπτωση που η θέση εργασίας περιλαμβάνει καθήκοντα έκθεσης σε παρατεταμένη ορθοστασία, να παρέχει κατάλληλα καθίσματα ή να λαμβάνει οργανωτικά ή άλλα μέτρα, περιλαμβανομένης της παροχής χώρων ανάπαυσης με κατάλληλα καθίσματα, για την περιστασιακή ανάπαυση κάθε εργοδοτούμενου προσώπου.

3.  Διασαφήνιση ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την παροχή καθισμάτων σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο ή/και η υποχρέωση του εργοδότη για λήψη των απαραίτητων οργανωτικών ή άλλων μέτρων προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που ο εργοδότης οφείλει να διενεργεί.

Όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου δεν αναμένεται να υπάρξει διαφοροποίηση αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος ή οικονομική επίπτωση για τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ή οποιαδήποτε κοινωνική ή περιβαλλοντική επίπτωση.

 

Μ.Μ.

Σχετικά Άρθρα