ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ποινική δίωξη εταιρείας για ελλείψεις στην εργασία

13 Δεκεμβρίου 2022, 12:38

images

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD» για παράβαση των διατάξεων της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο €1.200 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α)  Παράλειψη διασφάλισης της εκτέλεσης εργασιών σε ύψος, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξεδρών εργασίας ή δικτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήσης εξαρτισμού ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος μέχρι 40 μέτρα περίπου.

(β)  Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων σε όλα τα άκρα και ανοίγματα δαπέδων καθώς και στα κλιμακοστάσια με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή παράλειψη χρήσης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων που εκτελούσαν εργασίες σε ύψος μέχρι 40 μέτρα περίπου (στους ορόφους).

(δ)  Παράλειψη εγκατάστασης κατάλληλων και επαρκών δαπέδων εργασίας μέσα στο πηγάδι του ανελκυστήρα και τους αγωγούς υπηρεσιών για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων που εκτελούσαν εργασίες στους ορόφους.

Σχετικά Άρθρα