ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Παράπονα ασθενών για ΤΑΕΠ και φάρμακα

03 Ιανουαρίου 2024, 10:46

images

Εικοσιτέσσερα παράπονα έχει δεχθεί συνολικά για το μήνα Δεκέμβριο το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), εκ των οποίων τα πλείστα αφορούν τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών εντός ΓεΣΥ για μη επαρκή εξυπηρέτηση και την ένταξη φαρμακευτικών προϊόντων στο ΓεΣΥ.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τα παράπονα παρουσιάζουν μείωση καθώς το Νοέμβριο ανήλθαν σε 39 ενώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2022 αύξηση καθώς πέρσι ήταν 22.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η ΟΣΑΚ, τα περισσότερα παράπονα αφορούσαν παράπονα για Τμήματα Πρώτων Βοηθειών εντός ΓεΣΥ για μη επαρκή εξυπηρέτηση, ένταξη φαρμακευτικών προϊόντων στο ΓεΣΥ, έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων εντός ΓεΣΥ, παράπονα που αφορούν τη συμπεριφορά/ εξυπηρέτηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσηλευτήρια, Κέντρα Υγείας και ΠΙ.

Παράπονα έχουν ληφθεί επίσης για το θέμα που έχει συζητηθεί τον τελευταίο καιρό και αφορά την κάλυψη εξόδων συνοδών για ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία στο εξωτερικό.

Χρεώσεις και δαπάνες για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο ΓεΣΥ, ελλείψεις φαρμάκων και δυσκολία διευθέτησης ραντεβού με ειδικούς γιατρούς ήταν και αυτά κάποια από τα παράπονα που δέχτηκε το Παρατηρητήριο της ΟΣΑΚ.

Όσον αφορά την κατηγορία παραπόνου, τα περισσότερα αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ακολουθούν τα φάρμακα και οι θεραπείες, η δαπάνη και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενώ υποβλήθηκε και ένα παράπονο για ιατρική αμέλεια.

Τα περισσότερα παράπονα αφορούν τον ΟΑΥ και το Υπ. Υγείας.

Αναφορικά με την ηλικία, τα περισσότερα παράπονα υπέβαλαν ασθενείς ηλικίας 71 ετών και άνω (9) και 51-70 ετών (6)

Ποια είναι τα δικαιώματα των ασθενών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις. Για σκοπούς νομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ασθενών και για τη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, θεσπίσθηκε ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)/2005).

Ως εκ τούτου, τα δικαιώματα των ασθενών έχουν ως εξής:

(α) Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία

(β) Αξιοπρεπή μεταχείριση

(γ) Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

(δ) Ισότιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις

(ε) Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή κατάστασης σοβαρού κινδύνου εντός εύλογου χρόνου και κατά το μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων του παροχέα υπηρεσιών υγείας

(στ) Δικαίωμα σε πληροφόρηση

(ζ) Η φροντίδα υγείας παρέχεται με τη συγκατάθεση του ασθενή και όπου είναι αδύνατο να ληφθεί, η φροντίδα υγείας που επιβάλλεται ως επείγουσα μπορεί να παρασχεθεί μόνο αν κριθεί ότι είναι προς όφελος του ασθενή, συνάδει με το καλώς νοούμενο συμφέρον του και λαμβάνει υπόψη τις προηγουμένως τυχόν εκφρασθείσες επιθυμίες του

(η) Εμπιστευτικότητα

(θ) Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή

(ι) Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και περιλαμβάνονται σε ιατρικά αρχεία, που ο παροχέας υπηρεσιών υγείας οφείλει να τηρεί.

Προστίθεται ότι σε κάθε κρατικό νοσοκομείο, υπάρχει ένας λειτουργός δικαιωμάτων ασθενών ο οποίος παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε ασθενείς για σκοπούς διαφύλαξης των δικαιωμάτων του, λαμβάνει και χειρίζεται παράπονα ασθενών που χρήζουν άμεσου χειρισμού, διαφορετικά τα παραπέμπει στην επιτροπή εξέτασης παραπόνων ασθενών και καθοδηγεί και ενημερώνει το προσωπικό του νοσοκομείου σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών.

Της Γεωργίας Χαννή

Σχετικά Άρθρα