ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Νέα κατσάδα ΕΕ για τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού

28 September 2023, 14:57

images

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές σε 17 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία), επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας της 23ης Ιουλίου 2023 για τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/2100 της Επιτροπής απαγορεύει τη διάθεση αρωματισμένων θερμαινόμενων προϊόντων καπνού στην αγορά της ΕΕ και καταργεί τη δυνατότητα των κρατών μελών να χορηγούν εξαιρέσεις για τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού από ορισμένες απαιτήσεις επισήμανσης της οδηγίας 2014/40/ΕΕ

Τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού είναι προϊόντα καπνού τα οποία, μέσω της θέρμανσής τους, παράγουν εκπομπές που περιέχουν νικοτίνη και άλλες χημικές ουσίες, οι οποίες στη συνέχεια εισπνέονται από τους χρήστες. Η κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία εκδόθηκε ως απάντηση στη σημαντική αύξηση του όγκου των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού που πωλούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως διαπιστώθηκε σε σχετική έκθεση της Επιτροπής

Σχετικά Άρθρα