ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Κανάρη: Πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα μέσα από υλοποίηση ευρωπαϊκού κανονισμού

19 Δεκεμβρίου 2023, 15:48

images

Η Κύπρος θα μπορεί με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού Κανονισμού στα θέματα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, να διασφαλίσει την παροχή υψηλού επιπέδου υγείας με την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, είπε η Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη.

Σε χαιρετισμό της σε δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας, για ενημέρωση στα θέματα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/2282, η Υπουργός ανέφερε ότι εκτός από τους ασθενείς, θα επωφεληθούν οι επαγγελματίες υγείας με τη δυνατότητα παροχής των νεότερων θεραπειών, καθώς και η ερευνητική κοινότητα, με τη προώθηση της καινοτομίας για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας.

Είναι γεγονός, επισήμανε, ότι τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης νέων και καινοτόμων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα έντονος λόγω ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.  

Η Υπουργός είπε ότι για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού Κανονισμού ο οποίος μπαίνει σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2025, το Υπουργείο Υγείας έχει υποβάλλει πρόταση για τεχνική υποστήριξη μέσω Τεχνικής Βοήθειας (ΤSI) από τη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος, συνέχισε, αποτελεί ενεργό μέλος της νέας κεντρικής διαδικασίας αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας, συμμετέχοντας, μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για τα φαρμακευτικά προϊόντα και των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε όλες τις σχετικές Επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Mε αυτόν τον τρόπο, σημείωσε, επιτυγχάνεται τόσο η απόκτηση γνώσης, και η ετοιμότητα να εφαρμοσθεί ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, όσο και η συμβολή της Κύπρου στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών, της ετοιμασίας προτύπων εγγράφων και των Κανονιστικών Διατάξεων που θα περιβάλλουν τον ευρωπαϊκό Κανονισμό.  

Διευκρίνισε ότι η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας είναι μια διαδικασία βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία (Real Word Εvidence) που αξιολογεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά μια νέα ή υπάρχουσα τεχνολογία υγείας, όπως φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Παράλληλα, επικεντρώνεται στα πιθανά οφέλη μιας νέας τεχνολογίας υγείας σε σύγκριση με την υφιστάμενη στο σύστημα υγείας.

Η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, συνέχισε η κ. Κανάρη, αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής αποδοτικών νέων τεχνολογιών, στην αποτροπή της υιοθέτησης τεχνολογιών των οποίων η αξία μπορεί να αμφισβητηθεί για τα συστήματα υγείας και στην αποφυγή καθυστέρησης στην εισαγωγή νέων υποσχόμενων φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επιπλέον, πρόσθεσε, αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πιο σωστή εφαρμογή μίας νέας τεχνολογίας υγείας στα συστήματα υγείας, συμβάλλοντας έτσι στη χάραξη ορθής πολιτικής.

Η διαδικασία αυτή, είπε, πέραν του ότι προάγει τη φροντίδα υγείας με βάση τα επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, συμβάλλει στην ιεράρχηση των τεχνολογιών υγείας με βάση την υψηλότερη προστιθέμενη αξία της κάθε τεχνολογίας και εφαρμόζεται τόσο στις νεοεισερχόμενες τεχνολογίες, όσο και στις υφιστάμενες τεχνολογίες.

Η Υπουργός ανέφερε ότι ο ρόλος της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στη βιομηχανία είναι εξίσου σημαντικός καθώς η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής προβλεψιμότητας  παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για καινοτομία.

«Η εφαρμογή της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας σε μία καινοτόμο τεχνολογία υγείας, με την προστιθέμενη αξία (added value) που προσδίνει στους ασθενείς, φαίνεται ότι επηρεάζει τη βιομηχανία στη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων, για επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development), παρέχοντας επιπλέον κίνητρα για την ενθάρρυνση της καινοτομία προς όφελος των ασθενών. Ειδικότερα, μπορεί να συμβάλει στην καθοδήγηση της βιομηχανίας για την εισαγωγή σε νέες καινοτόμες φαρμακοθεραπείες για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας (unmet medical needs)», πρόσθεσε.

Η εφαρμογή της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, συνέχισε, συμβάλλει εποικοδομητικά στην ενίσχυση της διαφάνειας για τη λήψη αποφάσεων, με την άμεση και ενεργή συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων, όπως είναι οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας. Τα στοιχεία που παρέχουν οι ασθενείς έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των επιλογών θεραπείας.

Όπως εξήγησε, ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας αφορά κυρίως στη δημιουργία ενός μηχανισμού για κοινές κλινικές αξιολογήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη ως βάση για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για να ληφθούν οι αποφάσεις συμπερίληψης στα συστήματα υγείας τους.

«Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός θέτει θεμελιώδεις στόχους ως προς τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και τη δικαιοσύνη. Πέραν από αυτό, εκτός από τη βελτιωμένη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο Κανονισμός αναμένεται ότι θα μειώσει το διοικητικό φόρτο σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Η κ. Κανάρη υπενθύμισε ότι η εφαρμογή της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό, συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σχετικά Άρθρα