ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Καμπανάκι για αύξηση δαπανών υγείας

02 Δεκεμβρίου 2021, 09:13

images

Καμπανάκι σοβαρό κινδύνου για εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών λόγω  αυξημένων δαπανών για την υγεία, κρούει σε  Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα σε επιστολή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση που υποβλήθηκε στα πλαίσια της συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 αναφορικά με την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΓεΣΥ και του ΟΚΥπΥ,  ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή αναφέρει ότι θα πρέπει να συγκρατηθούν οι δαπάνες του ΟΑΥ και η χορηγία στον ΟΚΥπΥ γιατί όχι μόνο αυξάνουν τις συνολικές δαπάνες υγείας σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κυρίως ένεκα του ότι θέτουν τα δημόσια οικονομικά σε σοβαρό κίνδυνο εκτροχιασμού.

Ο κ. Παντελή τονίζει ότι τόσο ο ΟΑΥ, όσο και ο ΟΚΥπΥ θα πρέπει άμεσα να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους, δίδοντας μάλιστα και τον χάρτη των δράσεων που θα πρέπει να εκτελέσουν για συγκράτηση των δαπανών τους.

Συγκεκριμένα για τον ΟΑΥ δηλώνει ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω πιο αποτελεσματικού ελέγχου των καταχρήσεων, κυρίως στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, με την στήριξη του συστήματος πληροφορικής του Οργανισμού και του εξονυχιστικού ελέγχου των Διαγνωστικών Ομάδων Συγγενών Νοσοκομειακών Περιστατικών (Diagnostic Related Groups), καθώς και των εξειδικευμένων κωδικοποιητών.

Προσθέτει αφετέρου, ότι εκτός από την πιστή τήρηση του σφαιρικού προϋπολογισμού, πως θα πρέπει να ενδυναμώσει περαιτέρω τις προσπάθειες για τη μείωση των καταχρήσεων από διάφορους παρόχους με τρόπο που να τους αποτρέπει να επαναλαμβάνουν τις ίδιες «κακές» πρακτικές, με παράλληλη εντατικοποίηση των φυσικών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα παρόχων.

 Παράλληλα όπως προσθέτει, με την πιστή εφαρμογή του Νόμου θα πρέπει να περιοριστεί άμεσα η όποια δυνατότητα σε παρόχους εκτός ΓεΣΥ να εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο το σύστημα και να παρέχουν συγκεκαλυμένα υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης εντός ΓεΣΥ. 

Ο κ. Παντελή υπογραμμίζει περαιτέρω ότι ο ΟΑΥ θα πρέπει να ασκεί την εξουσία που του παρέχεται από το Νόμο για την επιβολή διοικητικών προστίμων/κυρώσεων σε περιπτώσεις που εντοπίζει παρατυπίες ή παρανομίες.

Από την πλευράς ΟΚΥπΥ, δηλώνει ότι θα πρέπει παράλληλα, μέσω της πιστής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της μελέτης της Deloitte για την σταδιακή αύξηση της επιχειρησιακής του ικανότητας, να επικεντρωθεί στην αύξηση των εσόδων του από το ΓεΣΥ, αλλά και στον περιορισμό των δαπανών του, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Οι δαπάνες υγείας από το 2018 ως 2021

Όσο αφορά τις κρατικές δαπάνες υγείας (υπουργείου Υγείας) ο κ. Παντελής αναφέρει στην απαντητική επιστολή ότι ανέρχονταν στα €599,7 εκ. το 2018, πριν την έναρξη του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Με την έναρξη των συνεισφορών ΓεΣΥ από 1η Μαρτίου το 2019, οι δαπάνες του υπουργείου Υγείας παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν στα €782,6 εκ., λόγω κυρίως της συνεισφοράς του Κράτους ως τρίτο μέρος στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, η οποία ανήλθε στα €138,8 εκ. κατά το υπό αναφορά έτος, προσθέτει.

Παράλληλα, οι δαπάνες του ΟΑΥ με την έναρξη της παροχής υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ από 1η Ιουνίου 2019, ανήλθαν συνολικά στα €233,2 εκ.

 Δηλαδή, οι δημόσιες δαπάνες υγείας το 2019 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά €277,2 εκ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο και ανήλθαν στα €876,9 εκ. σημειώνει ο κ. Παντελή., ενώ προσθέτει ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν από 2,8% το 2018 σε 3,8% του ΑΕΠ το 2019.

Το 2020, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ από 1η Ιουνίου 2020, καθώς επίσης και λόγω των δαπανών που διενεργήθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν περαιτέρω στα €1.286,5 εκ., δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά €409,6 εκ. σε σύγκριση με το 2019, προσθέτει.

Αναφέρει ακόμα ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν από 3,8% το 2019 σε 6% του ΑΕΠ το 2020 και εξηγεί πως η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας το 2021 κατά €547,3 εκ. σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2020, οφείλεται τόσο στις αυξημένες δαπάνες του ΟΑΥ κατά €465,2 εκ. (2% του ΑΕΠ), δεδομένου ότι η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ ισχύει για ολόκληρο το 2021, όσο και στις δαπάνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. 

Σημειώνει περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο των Συμπληρωματικών Προϋπολογισμών για το 2021, περιλήφθηκαν συνολικά ποσά επιπρόσθετων πιστώσεων ύψους €108 εκ. (0,5% του ΑΕΠ) για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη πανδημία (αγορά φαρμάκων και εμβολίων για την πανδημία, προμήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19, κλπ.) καθώς και πρόσθετων πιστώσεων ύψους €8,5 εκ. στον 5ο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε για αγορά φαρμάκων και εμβολίων.

Σχεδόν €2 εκ. οι δαπάνες υγείας το 2021

Σύμφωνα με τον κ. Παντελή συνολικά, οι δημόσιες δαπάνες υγείας για το 2021 προβλέπεται να φθάσουν τα €1.833,8 εκ. σε σύγκριση με €1.286,5 εκ. το 2020, ενώ στο ποσοστό του ΑΕΠ οι δημόσιες δαπάνες το 2021 αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σύγκριση με πέρυσι και να ανέλθουν στο 7,9%.

Με βάση επίσης τους Προϋπολογισμούς του υπουργείου Υγείας και του ΟΑΥ (προσχέδιο) για το 2022, οι δημόσιες δαπάνες υγείας προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά €66,1 εκ., ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθούν οριακά στο 7,8%.  Εξαιρουμένων όμως των δαπανών για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία το 2021, οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία το 2022 αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά €241,1 εκ. (1% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

 

Σημειώνει ακόμα ότι αύξηση αυτή είναι απόρροια τόσο των αυξημένων δαπανών του ΟΑΥ στο πλαίσιο του ΓεΣΥ το 2022, από €1.150,1 εκ. το 2021 σε €1.284,8 εκ., δηλαδή αύξηση κατά €134,7 εκ., όσο και του υπουργείου Υγείας (εξαιρουμένης της συνεισφοράς ΓεΣΥ και δαπανών στο πλαίσιο της πανδημίας) κατά €106,4 εκ. το 2022 σε σύγκριση με το 2021.

Της Ελένης Χαραλάμπους

Σχετικά Άρθρα