ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Η Κύπρος προσβλέπει σε συμβιβαστική λύση για τα φυτοφάρμακα

26 September 2023, 09:22

images

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκης Γαβριήλ σημείωσε ότι η Κύπρος προσβλέπει στην υιοθέτηση συμβιβαστικής λύσης, στην πρόταση κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία, αφενός, θα διασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια και τη βιώσιμη παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και, αφετέρου, θα συμβάλλει στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Όπως ανακοίνωσε η Βουλή, ο κ. Γαβριήλ ήταν εκ των κύριων ομιλητών κατά την τελευταία θεματική ενότητα της Διακοινοβουλευτικής  Διάσκεψης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική στο Ζάγκρεμπ, όπου εκπρόσωποι των Επιτροπών Γεωργίας των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα νομοθετικά τους σώματα, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, για την εξέταση ζητημάτων που άπτονται της ΚΑΠ.

Στην ομιλία του, ο κ. Γαβριήλ παρουσίασε τη γνώμη που υπέβαλε η Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Ιούλιο του 2023, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Ο κ. Γαβριήλ σημείωσε ότι υπό το φως της μαζικής κινητοποίησης του κυπριακού αγροτικού κινήματος, το οποίο διαμαρτυρήθηκε για τις δυσμενείς πρόνοιες της πρότασης κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας ενέγραψε την αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος και συγκάλεσε σειρά συνεδριάσεων, προκειμένου να αφουγκραστεί τους έντονους προβληματισμούς των αγροτικών οργανώσεων.

Ο κ. Γαβριήλ επισήμανε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας συμμερίζεται τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν αρκετά εθνικά κοινοβούλια και αγροτικές οργανώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ για συγκεκριμένες πτυχές της πρότασης, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης. Επί του προκειμένου, τόνισε την ανάγκη συνεκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων κάθε κράτους μέλους της ΕΕ και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κύπρο, δεδομένου ότι ορισμένοι επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμοί δεν καταπολεμούνται χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Επισήμανε, επίσης, ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κύπρο, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών για τις καλλιέργειες.

Ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε περαιτέρω την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του όρου «ευαίσθητες περιοχές», επισημαίνοντας ότι η ευρεία χρήση του όρου «ευαίσθητες περιοχές» στις οποίες θα ισχύει πλήρης απαγόρευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα έχει δυσανάλογο αρνητικό αντίκτυπο στη διεξαγωγή γεωργικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Περαιτέρω, ο κ. Γαβριήλ τόνισε ότι η υλοποίηση της πρότασης σε μικρά κράτη μέλη, όπως η Κύπρος, θα επιφέρει δυσανάλογο κόστος στις αρμόδιες αρχές και στους αγρότες. Επίσης, απηύθυνε έκκληση για χορήγηση μεγαλύτερης ευελιξίας σε εθνικό επίπεδο και για εξέταση της δυνατότητας παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης από την ΕΕ για την κάλυψη του αυξημένου κόστους, που θα επωμιστούν οι αγρότες κατά την εφαρμογή της πρότασης, προκειμένου να προληφθεί η μετακύλισή του στους καταναλωτές.

Επισήμανε, τέλος, ότι η Επιτροπή Γεωργίας θα συνεχίσει να συμβάλλει στη βελτίωση των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία που προνοεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, σχετικά με τον έλεγχο της αρχής της επικουρικότητας.

Σχετικά Άρθρα