ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Επιτακτική η επιτάχυνση της προώθησης ισότητας φύλων

26 September 2023, 12:52

images

Η Κύπρος κατατάσσεται 22η ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ισότητα των φύλων, είπε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, σε ομιλία της στις εργασίες της ευρείας Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χάραξη της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2024 – 2026, η οποία πραγματοποιείται την Τρίτη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Ανά το παγκόσμιο, μεταξύ 146 χωρών, βρισκόμαστε στην 106η θέση. Δεν είναι τυχαίο που ο ΓΓ του ΟΗΕ μιλά για οπισθοδρόμηση που αφορά στην ισότητα των φύλων και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (2020), με το ρυθμό που έχουμε μέχρι σήμερα θα χρειαστούν περισσότερα από 60 χρόνια για την ισότητα στην ΕΕ, ενώ ανά το παγκόσμιο θα χρειαστούν 300 χρόνια», πρόσθεσε.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων είπε, παράλληλα, ότι δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει πως η επιτάχυνση της προώθησης της ισότητας των φύλων είναι επιτακτική.

«Στόχος μας είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία στην πράξη. Να γίνει κανονικότητα η κουλτούρα της ισότητας των φύλων. Μετουσιώνοντας τα λόγια σε πράξεις, γίνεται μια νέα προσπάθεια, εφαρμόζοντας μια συμμετοχική και συμπεριληπτική προσέγγιση για την ετοιμασία της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων», σημείωσε.

Η Στρατηγική, συνέχισε η Επίτροπος, είναι το βασικότερο έγγραφο πολιτικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και για όλες τις πολιτικές του κράτους.

«H Στρατηγική είναι αποτέλεσμα ενός ανοιχτού διαλόγου, μεταξύ του κράτους από τη μία, και των κοινωνικών εταίρων, της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, από την άλλη. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένουμε την δική σας κατάθεση ιδεών και εισηγήσεων και μέσα από το διάλογο να δημιουργηθεί η νέα στρατηγική ισότητας των φύλων. Έχουμε την ευκαιρία αλλά και την ευθύνη να επιταχύνουμε τις προσπάθειες για προώθηση της ισότητας των φύλων», συμπλήρωσε.    

Η Επίτροπος είπε ότι η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μια από τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σημείωσε πως η πλήρης διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί σημαντικό ζητούμενο και προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των κρατών.

«Η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών θα πρέπει να θεωρούνται ίσα, όπως εξάλλου και οι υποχρεώσεις τους. Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν βιολογικές διαφορές, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό νομοθεσιών, πολιτικών, δράσεων και μέτρων, ενώ παράλληλα οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου τους», πρόσθεσε.

Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, συνέχισε η Επίτροπος, στόχος είναι η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών στα κοινά, δημιουργώντας ένα έμφυλο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, ένα περιβάλλον που να είναι φιλικό και φιλόξενο για τις γυναίκες και τους άντρες.

«Για την επίτευξη αυτού του στόχου και για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων σε όλους τους τομείς, διαμορφώνονται στοχευμένες δράσεις και πολιτικές και αξιοποιείται το εργαλείο τις ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε πολιτικές και δράσεις της Κυβέρνησης», ανέφερε.

Είπε, παράλληλα, ότι προωθείται η ίση κατανομή ευθυνών που αφορά στην οικονομία της φροντίδας, η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στις θέσεις λήψης αποφάσεων και η ενίσχυση και δημιουργία νέων δομών για τη διευκόλυνση των γονέων.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται δράσεις με στόχο την εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας και την κατάρριψη αναχρονιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Την ίδια στιγμή, η έμφυλη ισότητα εμπεδώνεται με διαφορετικά εργαλεία και σε διαφορετικούς ρυθμούς. Αναγνωρίζεται πως η οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης της φύλου στις πολιτικές ενός κράτους συμβάλλει στη θεμελίωση της ισότητας ανδρών και γυναικών, καθώς το φύλο λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των νομοθεσιών, των πολιτικών, δράσεων και μέτρων», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, οι οποιεσδήποτε πολιτικές, δράσεις και ενέργειες δεν μπορεί να είναι επιτεύξιμες εάν δεν ληφθούν οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνώμων και συνεργατών, συνεργάτιδων. 

Ανέφερε, επίσης, ότι στον τομέα της ισότητας δεν υπάρχουν «αυτοί και εμείς, εμείς και αυτοί».

«Η ισότητα των φύλων ή μάλλον η ανισότητα των φύλων αφορά το παγκόσμιο και θα έπρεπε να είμαστε όλοι και όλες μαζί σε αυτό τον αγώνα, τονίζοντας πως η προώθηση της ισότητας δεν είναι το πρόβλημα αλλά η λύση, και ο ρόλος της πολυμέρειας προς αυτή την κατεύθυνση είναι κρίσιμος.  Γι’ αυτό το λόγο η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική απαιτείται», πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε η Επίτροπος, η θεμελίωση της κουλτούρας της ισότητας των φύλων αποτελεί βασική προτεραιότητα και επιτακτικό στόχο του Γραφείου της, το οποίο αναβαθμίζεται, ενισχύεται και αναλαμβάνει ρόλο, μεταξύ άλλων, για την ετοιμασία και συντονισμό της νέας Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 20024 - 2026, πάντοτε σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία.

«Η αποστολή μας σύνθετη και σίγουρα καθόλου εύκολη. Η αλλαγή νοοτροπίας απαιτεί επιμονή και στρατηγική προσπάθεια, την οποία καταβάλλουμε όλοι και όλες μαζί», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, επίσης, και στους διορισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι οποίοι αποδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει στην ισότητα των φύλων. «Η εκπροσώπηση των γυναικών ανέρχεται στο 46,1% στους πρώτους διορισμούς της Κυβέρνησης ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο (Υπουργοί/ Υφυπουργοί) το ποσοστό φτάνει, για πρώτη φορά, στο 41,17%» είπε.

Εκπροσωπώντας την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ο Σωκράτης Μελής ανέφερε ότι η Γενική Διεύθυνση αποτελεί την εθνική Αρχή συντονισμού και την ενιαία διαχειριστική αρχή των Ταμείων της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο.

Στα πλαίσια αυτά, είπε, έχει την αρμοδιότητα για τον συντονισμό της ετοιμασίας των προγραμματικών και στρατηγικών εγγράφων που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα είναι το εθνικό στρατηγικό έγγραφο πολιτικής για την ισότητα των φύλων.

Σημείωσε ότι αναμένει πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026 και θα υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αναλόγως της εξέτασης από τις διάφορες Υπηρεσίες, θα λάβουμε κάποια σχόλια ή παρατηρήσεις, τα οποία θα λάβουμε υπόψιν και θα επανυποβληθεί νέα τελική Στρατηγική, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει αποδεκτή με την μορφή απόφασης έγκρισης και στο τέλος έρχεται το στάδιο της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της Στρατηγικής», πρόσθεσε.

Για τη μεθοδολογία για τη διαδικασία διαβούλευσης μίλησε από το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η Νιόβη Γεωργιάδη. Όπως είπε, υπάρχουν 13 Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα αποτελούνται από άτομα από τη δημόσια Υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, από εκπροσώπους μη Κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και εκπροσώπους από άλλους φορείς και οργανισμούς, που κρίθηκε σημαντική η συμβολή τους στη σημερινή μέρα.

Σημείωσε ότι εκπροσωπούνται όλα τα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία, με τους λειτουργούς και τις λειτουργούς ισότητας των φύλων και άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους.

Οι 13 ομάδες αφορούν τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, υγείας, δικαιοσύνης, κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και πολιτισμού, αθλητισμού, γεωργίας-αγροτικής ανάπτυξης-περιβάλλοντος-ενέργειας-μεταφορών, κέντρων λήψης αποφάσεων, μέσων μαζικής επικοινωνίας, έρευνας και καινοτομίας, άμυνας-ψηφιακού μετασχηματισμού, οικονομικής ανάπτυξης-τουρισμού και ναυτιλίας, εργασίας και επιχειρηματικότητας.

Μετά το τελετουργικό μέρος, ξεκίνησαν οι Ομάδες Εργασίας, οι οποίες με το πέρας των εργασιών θα γίνει η ετοιμασία των κυρίων συμπερασμάτων ομάδων εργασίας από τους συντονιστές/συντονίστριες και οι εργασίες της Διαβούλευσης θα κλείσουν με την παρουσίαση των συμπερασμάτων από κάθε συντονιστή/συντονίστρια ομάδας εργασίας.

Σχετικά Άρθρα