ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Δικαίωμα αλλαγής φύλου με €50

30 September 2022, 11:06

images

Ένα βήμα μπροστά προχωρά η Κύπρος όσον αφορά το δικαίωμα επιλογής της ταυτότητας φύλου των πολιτών, καθώς εγκρίθηκε νομοσχέδιο που κατοχυρώνει το δικαίωμα αλλαγής φύλου από την ηλικία των 16 ετών και αναμένεται να ψηφιστεί σε νόμο.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου Νόμος του 2022», εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 και κατατέθηκε στη Βουλή με σκοπό τη ψήφιση και την εφαρμογή του σε νόμο.

Προϋποθέσεις νομοσχεδίου

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις για έκδοση πιστοποιητικού νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου έχουν ως εξής:

(α) Ο αιτητής να είναι ενήλικος ή σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανήλικο, ο ανήλικος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του

(β) ο αιτητής ή ο ανήλικος να μην είναι έγγαμος

(γ) ο αιτητής να έχει προσκομίσει στον Ληξίαρχο ή στο Διευθυντή έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο

(δ) ο αιτητής να έχει προσκομίσει σχετική ένορκη δήλωση

(ε) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανήλικο, οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου αιτητή να προσκομίσουν πέραν των αναφερομένων (α)-(β) ανωτέρω, την ένορκη δήλωση που προβλέπεται.

Ακόμη, το πρόσωπο δεν υποχρεούται να παρέχει απόδειξη χειρουργικής διαδικασίας για ολικό ή μερικό επαναπροσδιορισμό γεννητικών οργάνων, ορμονικές θεραπείες ή οποιαδήποτε άλλη ψυχιατρική, ψυχολογική ή ιατρική θεραπεία για να μπορέσει να αιτηθεί έκδοσης πιστοποιητικού νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ή πιστοποιητικού αλλαγής στοιχείων ταυτότητας φύλου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οποιοσδήποτε κύπριος πολίτης γεννηθείς στη Δημοκρατία, ο οποίος θεωρεί ότι υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του καταχωρισμένου φύλου του στα έγγραφα που προσδιορίζουν την ταυτότητα του, δύναται να υποβάλει αίτηση στον Ληξίαρχο και να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου.

Επίσης, οποιοσδήποτε κύπριος πολίτης γεννηθείς στο εξωτερικό και που είναι εγγεγραμμένος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται η αντικαθίσταται ή οποιοσδήποτε πρόσφυγας, ο οποίος θεωρεί ότι υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του καταχωρισμένου φύλου του στα έγγραφα που τον προσδιορίζουν, δύναται να υποβάλει αίτηση στο Διευθυντή και να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου.

Εντός 30 ημερών η έγκριση αιτήματος

Όπως αναφέρεται, η αρμόδια αρχή αφού μελετήσει την αίτηση, με όλα τα έγγραφα που την συνοδεύουν και το περιεχόμενο της ενόρκου δηλώσεως που επισυνάπτεται σ' αυτήν για να διαπιστώσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, αποφασίζει εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της, την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος, και ενημερώνει τον αιτητή ή τους γονείς του ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου, αναλόγως.

Σε περίπτωση έγκρισης, τότε η αρμόδια αρχή προχωρεί στην έκδοση πιστοποιητικού νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου για τον αιτητή ή τον ανήλικο.

Προστίθεται ότι για τη υποβολή αίτησης, είναι απαραίτητη η υποβολή του ποσού των €50

Σκοπός νομοσχεδίου

Συγκεκριμένα,  σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει τόσο την διαδικασία διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας ή πρόσφυγα, που είναι άγαμος και άνω των δεκαέξι ετών, ο οποίος θεωρεί ότι υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, την προσωπική αίσθηση του σώματος, χωρίς η μεταβολή αυτή να προϋποθέτει ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις ή ψυχιατρικές γνωματεύσεις καθώς και να ρυθμίζει τις συνέπειες της μεταβολής του καταχωρισμένου φύλου ενός προσώπου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου του, σεβασμού της σωματικής ακεραιότητας και της φυσικής αυτονομίας του, ανεξάρτητα από την έκφραση ταυτότητας φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου του, ελεύθερης ανάπτυξης ως ατόμου και ως προσωπικότητας, σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου του και μεταχείρισης ανάλογα με την ταυτότητα φύλου του και ειδικότερα προσδιορισμού με αυτή στα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα του.


Σχετικά Άρθρα