ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Διευκρινίσεις ΟΑΥ για πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα

08 Μαΐου 2023, 16:43

images

Διευκρινίσεις για την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, ανακοίνωσε ο ΟΑΥ, σε συνέχεια πρόσφατων σχετικών δημοσιευμάτων στον Τύπο, παραθέτοντας σύγκριση της Κύπρου με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν αφορούν ως επί το πλείστον την περίοδο πριν την ένταξη των εξειδικευμένων φαρμάκων στο ΓεΣΥ και ως εκ τούτου η εν λόγω εικόνα δεν είναι αντιπροσωπευτική του Γενικού Συστήματος Υγείας σήμερα.

Όπως σημειώνει, για την εξαγωγή συμπερασμάτων από μια τέτοια μελέτη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως το ενδιαφέρον της φαρμακευτικής βιομηχανίας για τιμολόγηση των εν λόγω προϊόντων στην Κύπρο, η υποβολή αίτησης για ένταξη στο ΓεΣΥ, κ.ά.

«Τόσο ο Οργανισμός όσο και οι αρμόδιες επιστημονικές Επιτροπές (οι οποίες απαρτίζονται από μεγάλο αριθμό ιατρών και φαρμακοποιών), λειτουργούν κάτω από την Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) και εργάζονται εντατικά με στόχο την αξιολόγηση και την ένταξη καινοτόμων φαρμάκων», προσθέτει.

Ειδικότερα, σημειώνει, από το Σεπτέμβριο του 2020, η ΣΕΦ έχει δημιουργήσει και αναθεωρήσει θεραπευτικά πρωτόκολλα για 35 παθήσεις, αξιολογώντας πέραν των 150 θεραπειών. Σε αυτές συγκαταλέγονται 100 καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ.

Επίσης, ο χρόνος ένταξης των εν λόγω προϊόντων στο ΓεΣΥ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανταπόκριση της φαρμακοβιομηχανίας στις διαπραγματεύσεις.

«Όπως γίνεται σε όλα τα συστήματα υγείας, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των  φαρμάκων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, δεδομένα από κλινικές μελέτες, συστάσεις κατευθυντήριων οδηγιών, φαρμακοοικονομικές μελέτες, αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας κ.ά.», προσθέτει.

Διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός ακολουθεί και εφαρμόζει πρακτικές που προβλέπονται από το νόμο και εφαρμόζονται από όλα τα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Η συμπερίληψη φαρμάκων στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ γίνεται κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης τους και αφού τύχουν διαπραγμάτευσης οι τιμές τους.

Τέλος, ο Οργανισμός καλεί τη φαρμακευτική βιομηχανία όπως συμβάλει εποικοδομητικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων  προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ένταξης καινοτόμων φαρμάκων που εγκρίνονται από τον Οργανισμό προς όφελος των δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Ο.Σ.Σχετικά Άρθρα