ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Αλλάζει ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

27 Μαρτίου 2023, 11:30

images

Αλλαγή στο ρόλο και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας προβλέπει προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμο του 2022», σκοπός του οποίου είναι η αναθεώρηση της Σύστασης και των Αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε δραστηριότητες που αφορούν, από τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή μέχρι και τη διαχείριση του αίματος, στα πλαίσια των σημερινών δεδομένων του συστήματος υγείας.

Ως εκ τούτου, ο διαφοροποιημένος ρόλος του παραμένει συμβουλευτικός, αναφορικά με:

(α) τον καθορισμό της πολιτικής αιμοδοσίας

(β) τις διαδικασίες αιμοδοσίας, επεξεργασίας, διανομής και διαχείρισης του αίματος

(γ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Τράπεζας Αίματος

(δ) την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του αίματος και Αιμοεπαγρύπνησης, καθώς και, 

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα, σχετικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου, για το οποίο η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να συμβουλευθεί το Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργου Λ. Σαββίδη, οι περί Αιμοδοσίας Νόμοι του 1997 έως 2018 ψηφίστηκαν με στόχο τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά αίματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει τύχει δημόσιας διαβούλευσης και διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την πλειονότητα των εισηγήσεων, καθώς επίσης έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία.

Ακόμη, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του στις 13.12.2023 ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο, «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο. 

Ο.Σ.Σχετικά Άρθρα