ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Αλλάζει η σύνθεση και αρμοδιότητες Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

08 Ιουνίου 2023, 17:29

images

Η Ολομέλεια υπερψήφισε νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί Αιμοδοσίας Νόμο, ώστε να διαφοροποιηθεί η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, για να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο συμβουλευτικός του ρόλος αναφορικά με την ασφάλεια και την επάρκεια του αίματος και των παραγώγων του.

Οι πρόνοιες προβλέπουν συγκεκριμένα διαφοροποίηση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε δραστηριότητες που αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος, στο πλαίσιο των σημερινών δεδομένων του συστήματος υγείας.

Επίσης προβλέπουν διαφοροποίηση του συμβουλευτικού ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας προς την αρμόδια αρχή, ώστε αυτός να ασκείται σε σχέση με τον καθορισμό της πολιτικής που αφορά την αιμοδοσία, τις διαδικασίες που αφορούν την αιμοδοσία, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αιμοδοσίας και την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης.

Με βάση το νομοσχέδιο το Υπουργείο Υγείας θα ορίζει μόνο ένα πρόσωπο ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, αντί δύο όπως προτείνεται και παράλληλα το Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας, στο πλαίσιο της άσκησης του συμβουλευτικού του ρόλου, θα λαμβάνει υπόψη τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Οι Βουλή ψήφισε ομόφωνα και δύο τροπολογίες των βουλευτών Μαρίνας Νικολάου και Νίκου Κέττηρου του ΑΚΕΛ για χωριστή εκπροσώπηση του ΠΙΣ και της αιματολογικής εταιρείας στο Συμβούλιο.

 


Σχετικά Άρθρα