ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Δεν μπορείτε συχνά να βρείτε τη σωστή λέξη και μιλάτε πιο αργά από παλαιότερα;

04 Απριλίου 2024, 10:00

images

Ερευνητές στο Τορόντο ζήτησαν από 125 υγιείς ενήλικες, ηλικίας 18 έως 90 ετών, να περιγράψουν λεπτομερώς μία σκηνή. Οι καταγραφές των συμμετεχόντων αναλύθηκαν από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την εξαγωγή χαρακτηριστικών όπως η ταχύτητα, η διάρκεια των παύσεων μεταξύ των λέξεων και η ποικιλία των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης ένα σύνολο δοκιμασιών που εκτιμούσαν τη συγκέντρωση, την ταχύτητα της σκέψης και την ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης εργασιών. Η σχετιζόμενη με την ηλικία μείωση αυτών των «εκτελεστικών» ικανοτήτων συνδέθηκε στενά με τον ρυθμό της καθημερινής ομιλίας ενός ατόμου, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη μείωση από τη δυσκολία εύρεσης της σωστής λέξης.

Εμφανίζονταν στους συμμετέχοντες εικόνες καθημερινών αντικειμένων, ενώ παράλληλα άκουγαν ένα ηχητικό απόσπασμα μιας λέξης που, είτε σχετιζόταν με τη σημασία της, είτε ήταν ακουγόταν ηχητικά με παρόμοιο τρόπο, πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα νέο τρόπο πρώιμης εξέτασης για την εγκεφαλική έκπτωση.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φυσική ταχύτητα ομιλίας των ηλικιωμένων ενηλίκων σχετιζόταν με την ταχύτητά τους στην κατονομασία των εικόνων. Αυτό υπογραμμίζει ότι μια γενική επιβράδυνση της επεξεργασίας μπορεί να κρύβεται πίσω από τις ευρύτερες γνωστικές και γλωσσικές αλλαγές με την ηλικία, παρά από μια συγκεκριμένη πρόκληση στην ανάκτηση της μνήμης για τις λέξεις.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, παρότι η δοκιμασία που χρησιμοποιήθηκε δεν αντανακλά ακριβώς την πολυπλοκότητα του λεξιλογίου σε μια μη δομημένη καθημερινή συζήτηση, η μελέτη συνολικά αποδεικνύει πως, στη διερεύνηση της γνωστικής έκπτωσης, δεν έχει μόνο σημασία το τι λέμε αλλά και το πόσο γρήγορα το λέμε. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη προσφέρει μια συστηματική και βασισμένη στα δεδομένα προσέγγιση, η οποία δείχνει το μέλλον, καθώς η χρήση των νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, θα επιτρέψει την αυτόματη ανίχνευση γλωσσικών αλλαγών, όπως η επιβράδυνση του ρυθμού ομιλίας.

Η μελέτη υπογραμμίζει τη δυνατότητα των αλλαγών του ρυθμού ομιλίας ως σημαντικού αλλά και ανεπαίσθητου δείκτη της γνωστικής υγείας, ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, προτού γίνουν εμφανή πιο σοβαρά συμπτώματα.

Σχετικά Άρθρα