ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Έφηβοι και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

05 Ιουνίου 2024, 07:00

images

Νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση SLEEP 2024, αποκάλυψε μια ξεχωριστή σχέση μεταξύ της διάρκειας ύπνου, της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της εγκεφαλικής δραστηριότητας σε περιοχές του εγκεφάλου που διαδραματίζουν βασικό ρόλο για τον εκτελεστικό έλεγχο και το σύστημα ανταμοιβής. Αυτή η μελέτη εξέτασε δεδομένα από 6.516 εφήβους, ηλικίας 10-14 ετών, τα οποία λήφθηκαν από τη Μελέτη Γνωσιακής Ανάπτυξης Εγκεφάλου Εφήβων. Η διάρκεια του ύπνου, αξιολογήθηκε από το ερωτηματολόγιο Munich Chronotype και η ψυχαγωγική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της έρευνας Youth Screen Time Survey. Οι δραστηριότητες του εγκεφάλου, αναλύθηκαν από μαγνητικές τομογραφίες, στοχεύοντας περιοχές που σχετίζονται με την επεξεργασία ανταμοιβής. Η μελέτη χρησιμοποίησε τρία διαφορετικά σύνολα μοντέλων, ενώ τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν σε παράγοντες, όπως η ηλικία, το διάστημα της πανδημίας COVID-19 και τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ της μικρότερης διάρκειας ύπνου και της μεγαλύτερης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους. Η ανάλυση αναδεικνύει τη συμμετοχή περιοχών εντός της περιοχής του μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου, σε αυτές τις σχέσεις. 

Η κάτω μετωπιαία έλικα, μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι ρυθμίζουν την εμπλοκή τους με ανταποδοτικά ερεθίσματα, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η μεσαία μετωπιαία έλικα, που εμπλέκεται σε εκτελεστικές λειτουργίες και είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση και την ανταπόκριση σε ανταμοιβές, είναι απαραίτητη για τη διαχείριση αποφάσεων που σχετίζονται με την εξισορρόπηση των άμεσων ανταμοιβών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άλλες προτεραιότητες, όπως ο ύπνος. Αυτά τα αποτελέσματα, υποδηλώνουν μια διαφοροποιημένη αλληλεπίδραση μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου κατά την εφηβεία και την επιρροή τους στη συμπεριφορά και τον ύπνο στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών μέσων.

Η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου, συνιστά στους έφηβους ηλικίας 13 έως 18 ετών να κοιμούνται 8 έως 10 ώρες σε τακτική βάση, ενώ τους προτείνει να αποσυνδέονται από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν τον ύπνο.

Σχετικά Άρθρα