ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Υπ. Υγείας: Τα νομοσχέδια που προωθεί για ψήφιση

26 Μαΐου 2023, 06:00

images

Νομοσχέδια που εκκρεμούν προώθησε η υπουργός υγείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας χθες, ζητώντας τη στήριξη των βουλευτών της Επιτροπής με σκοπό τη ψήφιση τους.

Η υπουργός υγείας, Πόπη Κανάρη, παρευρέθηκε χθες για πρώτη φορά σε συνεδρία της Επιτροπής Υγείας μετά από σχεδόν τρεις μήνες έπειτα που ανέλαβε τα καθήκοντα της ως υπουργός και διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία του υπουργείου με την Επιτροπή Υγείας και τη Βουλή είναι δεδομένη.

Η κ. Κανάρη, τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει να διαχειριστεί μια πληθώρα θεμάτων και για τη διόρθωση των στρεβλώσεων επιβάλλεται η πλήρης και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων του υπουργείου, του ΟΑΥ, του ΟΚΥπΥ, του ΠΙΣ, της ΟΣΑΚ, των Συντεχνιών και Πολιτικών Κομμάτων.  

Συγκεκριμένα, εντός Ιουνίου 2023, ανέφερε θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει την Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχο και Εποπτεία Εξειδικευμένων Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Όπως ανέφερε, στο Υπουργείο Υγείας έχει συσταθεί Ad Hoc Επιτροπή για ετοιμασία των κανονισμών οι οποίοι θα διασφαλίζουν τα κριτήρια λειτουργίας των Κέντρων, τα πρωτόκολλα παρακολούθησης και διαχείρισης των ασθενών, τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης και το οργανωμένο σύστημα απόλυσης και φροντίδας στο σπίτι. Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.

Επίσης, το υπουργείο προωθεί σύντομα την κατάθεση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος». Σημμείωσε ότι θέση του Υπουργείου είναι όπως διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και προς τούτο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.

«Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων θα πρέπει να είναι ένας καθολικός εθνικός ανεξάρτητος φορέας για την επείγουσα φροντίδα υγείας, που θα μεταφέρει τους ασθενείς, ανάλογα της περίπτωσης, στα καταλληλότερα και πλησιέστερα ΤΑΕΠ του ΓεΣΥ, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα», συμπλήρωσε.

Πρόσθεδε ότι προωθείται το νομοσχέδιο (2020) για την Ανακουφιστική Φροντίδα (Α.Φ.), που στοχεύει στη ρύθμιση και στον έλεγχο της αντιμετώπισης των ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και χρήζουν Α.Φ. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα στο δικαιούχο από παροχείς υπηρεσιών υγείας. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου αναμένεται το αργότερο, το Φεβρουάριο 2024.

Όσον αφορά τη νομοθεσία για τα Ακτινοδιαγνωστικά, ανέφερε ότι «προχωρήσαμε πρόσφατα σε αγορά υπηρεσιών από νομικό σύμβουλο για τη σύνταξη του νομοσχεδίου για τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα τέλος Απριλίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Ιουλίου 2023. Πιο συγκεκριμένα, θα καλύπτει τους όρους και τις διαδικασίες κατά τη διάνοιξη  και λειτουργία τέτοιων ιατρικών διαγνωστικών κέντρων /εταιρειών», είπε.

Πρόσθεσε ότι «μελετούμε το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών στόχος του οποίου είναι η ρύθμιση της συνεργασίας των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων με τον ΟΚΥπΥ και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για κλινική εκπαίδευση των φοιτητών».

Όπως είπε, «στόχος είναι ένας τελευταίος γύρος διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς αφού δεν συνεχίζουν να μην υπάρχουν συγκλείσεις. Στόχος του Υπουργείου είναι να προχωρήσει στην συνέχεια σε επαναφορά του στην Επιτροπή Υγείας».

Σύμφωνα με την κ. Κανάρη, αναθεωρείται ο περί Εγγραφής και Αναγνώρισης Προσόντων Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος 2023 και ο περί  Βιοϊατρικών και Εξιδεικευμένων Βιοιατρικών Εργαστηρίων Νόμος 2023 και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το Φθινόπωρο του 2023.

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4.11.20 εγκρίθηκε η δημιουργία Εθνικού Κέντρου  Κλινικής Τεκμηρίωσης. Όσον αφορά το  Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης, η διαχείριση της ανάπτυξης του έχει αναληφθεί από ιδιωτικό φορέα που θα προχωρήσει με την ετοιμασία των  τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την ετοιμασία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το  2025.

Η δημιουργία του Κέντρου θα χρηματοδοτηθεί από το ΣΑΑ (2021 -2026) με συνολικό ποσό €3.000.000 το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 κλινικών πρωτοκόλλων και το σχεδιασμό, εφαρμογή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης των επαγγελματιών  υγείας σε όλες τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, κλινικές διαδρομές και πρωτόκολλα.

Η κ. Κανάρη αναφέρθηκε, επίσης, στο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», σκοπός του οποίου είναι η αναθεώρηση της Σύστασης και των Αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε δραστηριότητες που αφορούν, από τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή μέχρι και τη διαχείριση του αίματος, στα πλαίσια των σημερινών δεδομένων του συστήματος υγείας. 

Σύμφωνα με την υπουργό, έχει ολοκληρωθεί η κατ’ άρθρο συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας και αναμένεται να προχωρήσει προς την ολομέλεια .

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του  Περί Ιδιωτικών  Νοσηλευτηρίων  Νόμου, ανέφερε ότι οι  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν προβεί σε αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου για τροποποίηση της νομοθεσίας μέχρι το Νοέμβριο 2023 θα παραδοθεί, αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση στη Νομική Υπηρεσία.   

Της Ουρανίας Στυλιανού
Σχετικά Άρθρα