ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Συστήνουν συνετή χρήση αντιβιοτικών και μέτρα από κράτη

02 Ιουνίου 2023, 10:55

images

Η επιτυχής αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής προϋποθέτει τη συνετή χρήση αντιβιοτικών για τον άνθρωπο και τα ζώα, περισσότερη έρευνα αντιμικροβιακών φαρμάκων και λήψη μέτρων από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 525 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 33 αποχές, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες τις συστάσεις για συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στις απειλές της μικροβιακής αντοχής κατά της υγείας.

Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι εάν τα μέτρα που συνιστώνται στα κράτη μέλη αποδειχθούν ανεπαρκή, θα χρειαστεί περαιτέρω νομοθετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη αναμένεται να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στα μέσα Ιουνίου του 2023.

Εθνικά μέτρα για πρόληψη και μείωση μικροβιακής αντοχής

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν, να εφαρμόσουν και να επικαιροποιούν τακτικά (τουλάχιστον ανά διετία) «εθνικά σχέδια δράσης» κατά της μικροβιακής αντοχής, ως προτεραιότητα για τα εθνικά τους συστήματα υγείας.

Για να υποστηριχθεί η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών για την ανθρώπινη υγεία, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πραγματικού χρόνου, τόσο για τη μικροβιακή αντοχή, όσο και για την κατανάλωση αντιμικροβιακών.

Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων.

Μείωση κατά 20% κατανάλωσης αντιβιοτικών έως το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το στόχο για μείωση κατά 20% της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο στην ΕΕ έως το 2030.

Παρόλα αυτά, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τα εθνικά μέτρα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70% των αντιβιοτικών που καταναλώνονται ανήκουν στην ομάδα «Access», όπως ορίζεται στην ταξινόμηση AWaRe του ΠΟΥ (αντιβιοτικά που είναι αποτελεσματικά έναντι ευρέος φάσματος συνηθισμένων παθογόνων, ενώ παρουσιάζουν επίσης χαμηλότερο δυναμικό αντοχής).

Προστίθεται ότι το ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν την ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων και τεχνολογικών καινοτομιών για την ανίχνευση, την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων στους ανθρώπους που προκαλούνται από ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά παθογόνα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανία, οργανώσεις ασθενών, πανεπιστήμια) και θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στις μικρομεσαίες εταιρείες.

Υπογραμμίζουν, ακόμη, τη σημασία του συντονισμού των εθνικών πρωτοβουλιών για την παρασκευή, την προμήθεια και τη δημιουργία αποθεμάτων, προκειμένου να προληφθεί η έλλειψη φαρμάκων και να βελτιωθεί σημαντικά η συνέχεια του εφοδιασμού με αντιμικροβιακά και άλλα αντίμετρα για τη μικροβιακή αντοχή στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η μικροβιακή αντοχή είναι μία από τις 10 κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ενώ κάθε χρόνο, βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά προκαλούν περισσότερες από 670.000 λοιμώξεις και περίπου 33.000 θανάτους στην ΕΕ/ΕΟΧ.

Ως εκ τούτου, τον Ιούλιο του 2022, η Επιτροπή προσδιόρισε τη μικροβιακή αντοχή ως μία από τις τρεις πρώτες απειλές κατά της υγείας.

Ο.Σ.Σχετικά Άρθρα