ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Stop στις διακρίσεις ΑμεΑ για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

02 Ιουλίου 2022, 06:00

images

Πρόταση νόμου για τροποποίηση του «Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί κοινωνικών παροχών Νόμο του 2014» κατατέθηκε στη βουλή από το βουλευτή της ΕΔΕΚ Ανδρέα Αποστόλου.

Σύμφωνα με την πρόταση, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 12, άτομο με αναπηρία που αιτείται ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, για σκοπούς εξέτασης της αίτησης του θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το δικό του εισόδημα και όχι και το εισόδημα του/της συζύγου ή άλλου μέλους της οικογενειακής μονάδας.

Όπως αναφέρεται, σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε άτομο με αναπηρία του οποίου πιστοποιείται η αναπηρία του από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και καθίσταται δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το δικαίωμα του αυτού να μην εξαρτάται από τα εισοδήματα του/της συζύγου του ή άλλου μέλους της οικογενειακής μονάδας.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτή έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Ακόμη, στη Σύμβαση καταγράφεται ο σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρίες, καθώς επίσης και η εξάλειψη κάθε διάκρισης κατά των ατόμων με αναπηρίες σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια.

Ο.Σ.

Σχετικά Άρθρα