ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Στην Ολομέλεια η αλλαγή ρόλου Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

07 Ιουνίου 2023, 11:00

images

Στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση οδηγείται αύριο το νομοσχέδιο «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», που προβλέπει την αλλαγή του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίησή του, ώστε να διαφοροποιηθεί η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, για να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο συμβουλευτικός του ρόλος αναφορικά με την ασφάλεια και την επάρκεια του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Η Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και στις 11 και 18 Μαΐου 2023. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχέδιου προβλέπονται:

-Διαφοροποίηση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε δραστηριότητες που αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος στο πλαίσιο των σημερινών δεδομένων του συστήματος υγείας.

-Διαφοροποίηση του συμβουλευτικού ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας προς την αρμόδια αρχή, ώστε αυτός να ασκείται σε σχέση με: τον καθορισμό της πολιτικής που αφορά την αιμοδοσία, τις διαδικασίες που αφορούν την αιμοδοσία, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αιμοδοσίας και την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Προστίθεται ότι η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε: 

-το Υπουργείο Υγείας να ορίζει μόνο ένα πρόσωπο ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, αντί δύο όπως προτείνεται,

-το Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας, στο πλαίσιο της άσκησης του συμβουλευτικού του ρόλου, να λαμβάνει υπόψη τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και

-να διασαφηνιστούν ορισμένες πρόνοιές του.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) θεωρεί απαραίτητη την άμεση εφαρμογή και μερική τροποποίηση της νομοθετικής πρόνοιας περί ίδρυσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, όπως αναφέρεται στον περί Αιμοδοσίας Νόμο.

Σε σχετική ανακοίνωση της υπογραμμίζει ότι «η αιμοδοσία στην Κύπρο και κυρίως οι επί της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας πρακτικές αποτέλεσαν παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση, με τη χώρα μας να είναι αυτάρκης σε ανάγκες αίματος για πολλά συναπτά χρόνια», τονίζοντας ότι «η ύψιστη αυτή πράξη αλτρουισμού και ανθρωπιάς είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής στους συνανθρώπους μας με θαλασσαιμία και όχι μόνο».

Προσθέτει ότι «μέχρι πρότινος αυτόν τον ρόλο διαδραμάτιζε ιστορικά και με αξιοσημείωτη επιτυχία η Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (ΣΕΑΔ), στις εργασίες της οποίας συμμετείχαν πολλοί εθελοντές, κυρίως γονείς και πάσχοντες με θαλασσαιμία. Ωστόσο, εδώ και κάποια χρόνια η ΣΕΑΔ έχει συρρικνωθεί σε σημείο που δε θεωρείται ότι έχει πλέον ουσιαστική συνεισφορά στον χώρο της αιμοδοσίας σε Παγκύπρια βάση», συμπληρώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάγγιση αίματος και των παραγώγων του έχει ενταχθεί στα πρωτόκολλα θεραπείας ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ασθενειών.

Τέλος, επισημαίνει ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να κρατά τα σκήπτρα της μη-αμειβόμενης, εθελοντικής αιμοδοσίας και της αυτάρκειας αίματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο.Σ.Σχετικά Άρθρα