ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Προβληματισμός για εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες

27 Μαΐου 2024, 11:46

images

Προβληματισμό για την πιθανή εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες εκφράζουν μέσω κοινής τους ανακοίνωσης τους ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) και οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Συγκεκριμένα μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν ΠΑΣΥΝΜ, ΣΕΚ και ΠΕΟ συμφώνησαν απόλυτα στα ακόλουθα:

1. Να μην γίνει αποδεκτή, καμία παρέκκλιση για τους εργαζόμενους από Ττρίτες χώρες, στα κριτήρια που προνοεί η νομοθεσία και η εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.

2. Να μην γίνει αποδεκτή, καμία παρέκκλιση από την οδηγία 2005/36/EE, η οποία αναθεωρήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Η πολιτεία θα πρέπει να πάρει τα ανάλογα μέτρα ώστε να προστατευτούν τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής και να επενδύσει σε αυτά, με στόχο την βελτίωση του Συστήματος Υγείας της χώρας μας, στη βάση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των ιδιαίτερων προσόντων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών νοσηλευτών και μαιών.

4. Η πολιτεία θα πρέπει να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να χρηματοδοτήσει εθνικό σχέδιο και στρατηγικές για την προσέλκυση, την πρόσληψη και διατήρηση Νοσηλευτών και Μαιών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρατηρούνται διαχρονικά, στην χώρα μας και ειδικά μετά την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Υγείας. Βασικός στόχος μιας τέτοια προσπάθειας είναι σταδιακά να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια στην προσφορά μελλοντικών νοσηλευτών και μαιών στην χώρα μας από Κύπριους πολίτες. Η βελτίωση και εξασφάλιση δίκαιων και αξιοπρεπών αμοιβών, η παροχή των απαραίτητων πόρων έτσι που να μπορούν  να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους οι νοσηλευτές και οι μαίες, με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της επαγγελματικής τους προοπτικής σε όλη την πορεία της σταδιοδρομίας τους, είναι μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτόν τον στόχο.

5. Η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει σε υψηλής ποιότητας, διαπιστευμένα προγράμματα εκπαίδευσης νοσηλευτικής και μαιευτικής για να προετοιμάσουν περισσότερους νέους νοσηλευτές και μαίες αλλά και να προωθήσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για τους υφιστάμενους  που εργάζονται αυτήν την στιγμή στην χώρα μας. Η ενίσχυση και καλύτερη χρηματοδότηση της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής/Μαιευτικής εκπαίδευσης  είναι μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την επίτευξη αυτών των στόχων

6. Οποιαδήποτε συζήτηση νοσηλευτικών ή μαιευτικών θεμάτων ή/και της αναγκαιότητας για πιθανή εισδοχή νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες ή και άλλων θεμάτων στα Κέντρα Λήψεων Αποφάσεων, πρέπει να περιλαμβάνει τον ΠΑΣΥΝΜ, άλλους νοσηλευτικούς φορείς καθώς και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό στον τομέα της Υγείας της χώρας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

7. Σε περίπτωση που αποδειχθεί η ανάγκη για εισδοχή προσωπικού από άλλες χώρες ή/και καταστεί αναγκαία η εισδοχή Νοσηλευτικού και Μαιευτικού εργατικού δυναμικού στον τόπο μας από τρίτες χώρες  θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να διασφαλίζει με κάθε τρόπο ότι το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης συνάδει με αυτό που υπάρχει σήμερα στην χώρα μας και που προνοείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες η χώρα μας έχει αποδεχτεί και έχει συνυπογράψει. Αυτό είναι πρωτίστως σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών και καμία παρέκκλιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού τα επίπεδα ασφάλειας αλλά και η ποιότητα  των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών που παρέχεται προς τους ασθενείς, θα πρέπει να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα για την ασφάλεια των ασθενών θα πρέπει να διασφαλιστεί η γνώση της Ελληνικής γλώσσας, ως η κύρια γλώσσα ομιλίας του Κύπριου πολίτη και κύριου χρήστη των υπηρεσιών υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, πριν την εγγραφή και εργοδότηση.

8. Αναμφίβολα, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η εισδοχή Νοσηλευτικού και Μαιευτικού εργατικού δυναμικού στον τόπο μας από τρίτες χώρες, απαραίτητη προϋπόθεση για παραχώρηση αδειών εργοδότησης θα πρέπει να είναι το νοσηλευτήριο να έχει υπογεγραμμένη και ανανεωμένη συλλογική σύμβαση εργασίας μετά από το 2023, υπογεγραμμένη από θεσμικές συντεχνίες (ΣΕΚ και ΠΕΟ), που οι όροι της συμβάσης θα ισχύουν στην ολότητα τους για το σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων από τρίτες χώρες

9. Να συσταθεί Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων για εργοδότηση νοσηλευτών από Τρίτες Χώρες στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας καθώς και του νεοσύστατου Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Επίσης να συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων και των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, ως οι Μόνες συντεχνίες που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές που εργάζονται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και έχουν υπογεγραμμένες Συλλογικές Συμβάσεις. Στην επιτροπή να συμμετέχει και εκπρόσωπός του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών. Η επιτροπή θα πρέπει αξιολογώντας τις ανάγκες να θέτει χρονικό πλαίσιο εργοδότησης των νοσηλευτών από τρίτες χώρες με απώτερο στόχο σταδιακά να αντικατασταθούν από αποφοίτους των τμημάτων νοσηλευτικής από την Κύπρο

10. Να αυξηθεί ο έλεγχός του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Υγείας, για τήρηση των προβλεπόμενων αριθμών στελέχωσης των νοσοκομείων με νοσηλευτικό προσωπικό ανά βάρδια. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί κατά τις βραδινές και απογευματινές βάρδιες και τα Σαββατοκύριακα.

Παράλληλα, στη συνάντηση  έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν τη Νοσηλευτική και Μαιευτική Επιστήμη στην Κύπρο, την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον χώρο της υγείας, όπως οι συνθήκες εργασίας, οι μισθοί και οι προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης των Νοσηλευτών και των Μαιών.

Τέλος οι συντεχνίες και ο ΠΑΣΥΝΜ. συμφώνησαν ότι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στον χώρο της υγείας είναι ουσιώδης για την εξεύρεση λύσεων και βελτιώσεων σε πιθανά προβλήματα, αλλά  και για τη απαιτούμενη βελτίωση της παροχής Υπηρεσιών Υγείας και για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου περίθαλψης.

Το υπουργείο Υγείας, από πλευράς του, φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει στις σχετικές αποφάσεις του, καθώς, όπως διαπιστώνεται, η έλλειψη νοσηλευτών άρχισε ήδη να χτυπά το σύστημα υγείας του τόπου και δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις.

«Υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί το μεγάλο κενό που παρουσιάζεται», τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, εξηγώντας πως πρέπει να ληφθούν, τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα μέτρα.

Μ.Μ.

 

Σχετικά Άρθρα