ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Περισσότερα θανατηφόρα στις κατασκευές

24 Οκτωβρίου 2022, 14:53

images

Τα ευρήματα έρευνας για τα εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο για την περίοδο 1999-2020, παρουσίασε σήμερα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου εργασίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε η Δρ Κλειώ Βαριάνου Μικελλίδου, τα περισσότερα εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα γίνονται μέρα Σάββατο με περισσότερα θύματα άντρες, ηλικίας 20 με 24 ετών κατά 96%.

Ο τομέας με τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα Κύπρο είναι ο κατασκευαστικός τομέας με 40% θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και 22% εργατικά ατυχήματα σε λατομεία, εργοτάξια και ορυχεία. Ανά οικονομική δραστηριότητα, ο τομέας των κατασκευών έχει την πρωτιά με 36,36%, ενώ ακολουθούν η μεταποίηση με 18,37%, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 9,49%, η γεωργία, δασονομία και αλιεία με 6,72% και οι υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης με 6,32%.

Ο τομέας της μεταποίησης σημειώνει τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα με 22,65% ανά οικονομική δραστηριότητα, ενώ ακολουθούν οι κατασκευές με 20,50%, οι δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων και εστίασης με 18,52%, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 12,95% και η γεωργία, δασονομικά και αλιεία με 2,13%

Στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, ημέρα Σάββατο καταγράφονται 1 στα 14 εργατικά ατυχήματα και 1 στα 8 θανατηφόρα.

Στις αιτίες των ατυχημάτων, συνολικά το 52% αφορούν πτώση στο ίδιο επίπεδο, ενώ το 57% αφορούν θανατηφόρα Κύπριων πολιτών και το 49% θανατηφόρα αλλοδαπών εντός και εκτός της ΕΕ. Αναφορικά με την ηλικία των θυμάτων, 50% αφορούν άτομα 65 ετών και άνω σε κατασκευές και μεταποίηση και 45% άτομα 18 με 19 ετών, σε υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης.

Σχετικά με το κόστος, τα εργατικά ατυχήματα το 2019 στοίχισαν περίπου $2,8 τρισ. αντανακλώντας στο 7% του παγκόσμιου ΑΠΕ ανά έτος, σύμφωνα με τον ILO, Διεθνές Οργανισμό Εργασίας.

Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία του ILO ημερήσια σημειώνονται περίπου 1 χιλ. εργατικά ατυχήματα, ενώ το 2019 καταγράφηκαν 3,1 εκατ. εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων τα 3,408 ήταν θανατηφόρα.

Σκοπός της έρευνας, είναι η αποτύπωση συνδυαστικών παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε εργατικό ατύχημα και η ουσιαστική και τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη και αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών για μείωση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και για την δημιουργία νέων, καλύτερων συνθηκών στον εργασιακό χώρο για την αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στόχος, αναφέρεται ως η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργαζομένων. Ακόμη, για την επιχειρησιακή ανάπτυξη και την κοινωνιή και οικονομική αειφορία του κράτους.

Ο Μάριος Κουρτελλής, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος επιθεώρησης εργασίας, εκ μέρους του υπουργού εργασίας, Κυριάκου Κούσιου, εξήγησε ότι στόχος του υπουργείου είναι η μέγιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για αύξηση των γνώσεων και κατανόηση των παραγόντων κινδύνου.

Η έρευνα έγινε από το 1999 μέχρι το 2020, με βάση το αρχείο του τμήματος δημιουργώντας μια έκθεση από τις ελάχιστες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας θανατηφόρα και μη εργατικά ατυχήματα.

Σκοπός ανέφερε ο κ. Κουρτελλής είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η χάραξη πολιτικής και η εύρεση καινοτόμων πρακτικών για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Η ενημέρωση θα επεκταθεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πρόσθεσε, ενώ στο υπουργείο αποδίδεται εξαιρετική βαρύτητα για το ζήτημα. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα εβδομάδα είναι η εβδομάδα ασφάλειας στην εργασία στην ΕΕ, για την προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο των βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ η έρευνα εντάσσεται και στο πλαίσιο του τμήματος για την προώθηση στόχων της παγκόσμια εκστρατείας για μηδέν εργατικά ατυχήματα «Vision Zero – Safety. Health. Wellbeing».

«Στόχος είναι η ανάπτυξη και το υγιές εργασιακό περιβάλλον, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα», πρόσθεσε ο κ. Κουρτελλής, ενώ υπογράμμισε ότι η διαβούλευση και η κατοχύρωση επικοινωνίας με το εργατικό δυναμικό είναι εξίσου σημαντικά.

Ο καθηγητής Γεώργιος Μπούστρας ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η έρευνα είναι ένα επιστημονικό εργαλείο του τμήματος για παραγωγή πολιτικών και στρατηγικών για αντιμετώπιση των ατυχημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και υγεία δεν είναι κοινό αγαθό.

«Γίνεται ένα βήμα πραγματικής πρόληψης μέσω στοχευμένων κινήσεων με βάση υποβάθρων εκτίμησης κινδύνου, μία εθνική εκτίμηση κινδύνου για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έκανε την έρευνα, διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Δρ Άριστος Οικονομίδης ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την νομοθεσία, ότι θα γίνει αρχικά μια πρώτη συζήτηση με το τμήμα την επόμενη εβδομάδα και μετά με τους κοινωνικούς εταίρους για την τροποποίηση της νομοθεσίας.

Σημείωσε ότι μπορούν να γίνουν και πιο άμεσες ενέργειες, όπως διαφωτιστικές εκστρατείες και σποτάκια για την ενημέρωση του κοινού, μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης.

Της Μαρίας Κυριακίδου

Σχετικά Άρθρα