ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Πέραν των 200 παιδιάτρων λειτουργούν ως προσωπικοί ιατροί

04 Ιουλίου 2022, 13:47

images

Πέραν των 200 παιδιάτρων που είναι σήμερα συμβεβλημένοι στο ΓεΣΥ, παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους τους.

Οι εν λόγω παιδίατροι , προσφέρουν επίσης υπηρεσίες που αφορούν στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας των παιδιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, του ΓΤΠ , πολύ πριν την έναρξη του ΓεΣΥ και την εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, οι πλείστοι παιδίατροι λειτουργούσαν ήδη ως προσωπικοί γιατροί των παιδιών γνωρίζοντας το ιατρικό τους ιστορικό και παρακολουθούσαν την εξέλιξη της υγείας τους.

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ ο ρόλος αυτός ενισχύθηκε, με τους παιδιάτρους να αποτελούν το αρχικό σημείο πρόσβασης των δικαιούχων εντός του συστήματος έχοντας ρόλο «καθοδηγητή» των ασθενών μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία επιλογής παιδιάτρου δεν διαφέρει από αυτήν της επιλογής και εγγραφής σε οποιοδήποτε προσωπικό ιατρό ενηλίκων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν τους συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ Παιδίατρους είτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είτε στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων.

Τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν σε Παιδίατρο της επιλογής τους ή της επιλογής του γονέα/κηδεμόνα τους.

Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων ή κατόπιν επίσκεψης στον παιδίατρο.

Όπως προστίθεται,, στην περίπτωση που υποβληθεί αίτημα εγγραφής σε παιδίατρο μέσω της διαδικτυακής πύλης δικαιούχων το αίτημα ισχύει για περίοδο επτά εργάσιμων ημερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο περιορισμός διαφοροποιείται μόνο σε δύο περιπτώσεις: για παιδιά μέχρι τριών (3) μηνών, τα οποία έχουν δικαίωμα αλλαγής παιδίατρου όποτε το επιθυμούν και για παιδιά από τριών μηνών έως και δύο ετών, τα οποία έχουν δικαίωμα αλλαγής παιδίατρου μια φορά κάθε τρεις μήνες, από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Για τους δικαιούχους που πλησιάζουν να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο δικαιούχων παιδιάτρου, οι κηδεμόνες τους θα λάβουν υπενθύμιση ότι πρέπει να τους εγγράψουν σε προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες.

Ο  παιδίατρος θεωρείται ο προσωπικός ιατρός του δικαιούχου, οπότε δεν απαιτείται παραπεμπτικό για επίσκεψη, μπορεί όμως να εκδώσει παραπεμπτικό για άλλους ειδικούς ιατρούς.

Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση εντός του ΓεΣΥ, για να μπορεί κάποιος να λάβει φροντίδα υγείας οφείλει να είναι εγγεγραμμένος σε κατάλογο προσωπικών ιατρών.

Ένας παιδίατρος εντός του ΓεΣΥ, εκτός από τον τυπικό ιατρικό έλεγχο που διενεργεί σε ένα παιδί, προβαίνει σε διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων παθήσεων και χορηγεί τα απαραίτητα εμβόλια. Επιπλέον, ένας παιδίατρος έχει την ευθύνη για πρόληψη και προαγωγή της υγείας των παιδιών, κάτι το οποίο διαβαθμίζεται ανάλογα με την ηλικία.

Σε παιδιά ηλικίας μέχρι και 6 ετών, ένας παιδίατρος διενεργεί εξετάσεις σύμφωνα με το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, εφαρμόζοντας τις οδηγίες που υπάρχουν χρονικά πλαίσια που περιγράφονται.

Σε παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, ο παιδίατρος παρέχει συμβουλές σχετικά με διάφορα θέματα όπως η πρόληψη ατυχημάτων, οι επικίνδυνες συμπεριφορές, η διατροφή, η προστασία από τον ήλιο, η φυσική δραστηριότητα, η σεξουαλική αγωγή, το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Σε παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών, ο παιδίατρος παρέχει συμβουλές σχετικά με διάφορα θέματα όπως η σωματική ανάπτυξη, η σεξουαλική αγωγή, η κατάθλιψη, οι παρενοχλήσεις, το αλκοόλ, η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων, η αντιηλιακή προστασία, η φυσική δραστηριότητα, η διατροφή και το κάπνισμα.

Αρχείο Δικαιούχου του παιδιού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για να μπορεί ένας δικαιούχος να έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό πρέπει να συνδέσει το Αρχείο Δικαιούχου του με τον Λογαριασμό Χρήστη του.

Για τα ενήλικα άτομα ο λογαριασμός χρήστη μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα αρχείο ενήλικα δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις ανήλικων τέκνων, ο κηδεμόνας μπορεί να συνδέσει το λογαριασμό χρήστη τους με το δικό του προσωπικό αρχείο δικαιούχου. Πρόσβαση μπορούν να έχουν και οι δύο γονείς.

Για μη Κύπριους δικαιούχους η αυτόματη σύνδεση γίνεται νοουμένου ότι οι γονείς έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ προηγουμένως. Εάν ωστόσο οι γονείς εγγραφούν μετά τα παιδιά τους στο Αρχείο Δικαιούχου, πρέπει να ζητήσουν από τον Παιδίατρο να προσθέσει τα στοιχεία τους κατά τη διαδικασία επαλήθευσης/ταυτοποίησης δικαιούχου κατά την πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον Παιδίατρο.

Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό είναι καλύτερο να απευθυνθούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Επιπλέον χρεώσεις

Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις εντός του ΓεΣΥ, έτσι και στην περίπτωση των παιδιάτρων, οι δικαιούχοι υπόκεινται σε κάποιες χρεώσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες εντός του συστήματος.

Συγκεκριμένα, υπάρχει χρέωση εάν ο δικαιούχος επισκεφθεί τον παιδίατρο του εκτός των ωρών εργασίας, δηλαδή τις καθημερινές μετά τις 20:00, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δικαιούχος θα καταβάλει χρέωση ύψους μέχρι €25. Χρεώσεις προκύπτουν και όταν ο δικαιούχος υπερβεί τον καθορισμένο αριθμό επισκέψεων σε Παιδίατρο μέσα στο χρόνο, με το ποσό χρέωσης να ανέρχεται στα €15, αναφέρεται.

Όπως ορίζει το ΓεΣΥ, οι καθορισμένες επισκέψεις ανά ημερολογιακό έτος έχουν ως εξής: από τη γέννηση μέχρι τη συμπλήρωση του 1ου έτους της ηλικίας του: 10 επισκέψεις, από τη συμπλήρωση του 1ου έτους της ηλικίας του μέχρι τη συμπλήρωση του 3ου έτους της ηλικίας του: 8 επισκέψεις, από τη συμπλήρωση του 3ου έτους της ηλικίας του μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του: 7 επισκέψεις, από τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του μέχρι τη συμπλήρωση του 11ου έτους της ηλικίας του: 4 επισκέψεις, από τη συμπλήρωση του 11ου έτους της ηλικίας του μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του: 3 επισκέψεις.


Σχετικά Άρθρα