ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Παραλίες: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες με συναίνεση τοπικών αρχών

03 Δεκεμβρίου 2023, 06:00

images

Οι τοπικές αρχές έχουν το δικαίωμα να παρέχουν διευκολύνσεις ακόμη και σε εκδηλώσεις ψυχαγωγίας σε παραλίες, αναφέρει ο υπουργός εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα προκύπτει, τόσο από τον περί κοινοτήτων νόμο, όσο και από τον περί προστασίας των παραλιών νόμο.

Ο κ. Ιωάννου, σε απάντηση στην ερώτηση της βουλεύτριας Λευκωσίας, Αλεξάνδρας Ατταλίδου, εάν έχει δικαίωμα η εκάστοτε τοπική αρχή να ενοικιάζει ή να παραχωρεί έναντι χρέωσης ή δωρεάν τις παραλίες που εμπίπτουν στα διοικητικά της όρια σε ιδιώτες για τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων, αναφέρει σχετικά: «Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες, οι άδειες παροχής διευκολύνσεων παραχωρούνται από τις οικείες τοπικές αρχές, στα σημεία της παραλίας που καθορίζονται από το εγκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας αλλά και σε τμήματα της παραλίας, τα οποία εμπίπτουν σε κρατική παραλιακή γη που έχει εκμισθωθεί από το κράτος».

Προσθέτει ότι το δικαίωμα αυτό, υφίσταται και ως καθήκον στο εδάφιο (ιζ) του άρθρου 82 του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπου το συμβούλιο έχει καθήκον: «Να ρυθμίζει και να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη λειτουργία θεάτρων ή υποστατικών ή χώρων στους οποίους παρουσιάζονται ή εκτελούνται δημόσια θεάματα ή εκδηλώσεις για την παροχή οποιασδήποτε μορφής ψυχαγωγίας ή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας συγκέντρωσης και να χορηγεί άδειες για τη χρήση των θεάτρων, των υποστατικών ή των χώρων αυτών» για προώθηση πνευματικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών, αθλητικών κ.τ.λ. δραστηριοτήτων».

Εξηγεί, επίσης ότι με βάση το άρθρο 5Ζ του υπό αναφορά νόμου, τα σχέδια χρήσης της παραλίας, καταρτίζονται από κάθε τοπική επιτροπή παραλιών της οποίας προεδρεύει ο πρόεδρος της οικείας τοπικής αρχής ή εκπρόσωπός του και μετέχει ένας εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του τμήματος πολεοδομίας και οικήσεως, του τμήματος κτηματολογίου και χωρομετρίας και εκπρόσωπος της οικείας επαρχιακής διοίκησης.

Τονίζεται ωστόσο ότι δυνάμει του άρθρου 10 του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), οι αρχές τοπικής διοικήσεως οφείλουν να ορίζουν «επιθεωρητές παραλίας» για έλεγχο και επιβεβαίωση ότι επικρατεί ευταξία επί της παραλίας, ότι οι διευκολύνσεις παρέχονται, σύμφωνα με τους όρους των εκδοθέντων αδειών, ότι δεν παρενοχλούνται οι λουόμενοι, οι περίοικοι κ.τ.λ.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της επαρχιακής διοίκησης, επισημαίνεται ότι εξετάζουν μόνο αιτήματα για την παραχώρηση άδειας χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο (μεγαφώνων) δυνάμει του άρθρου 187 του περί Ποινικού Κώδικα νόμου και εκδίδουν τέτοιες άδειες με φειδώ, κάνοντας αναφορά επί της άδειας σε συγκεκριμένες ώρες εκπομπής και ανώτατα επίπεδα ήχου.

Συνοψίζοντας, διευκρινίζει ότι η κεντρική επιτροπή παραλιών, δύναται να προβεί σε εισηγήσεις για συμμόρφωση, επιβολή χρηματικής ποινής ή και αφαίρεση όλων ή κάποιων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τις τοπικές αρχές.

Σημειώνεται ότι η ερώτηση της βουλεύτριας, Αλεξάνδρας Ατταλίδου προς τον υπουργό εσωτερικών, έγινε με αφορμή καταγγελίες που έλαβε από πολίτες για περιορισμό της φυσικής και οδικής πρόσβασης εντός και περιμετρικά δημόσιας παραλίας στην περιοχή Κάππαρη κατά τις ημερομηνίες 4 και 5 Αυγούστου 2023 για λόγους προετοιμασίας και διεξαγωγής ιδιωτικής εκδήλωσης, μετά από, κατ’ ισχυρισμόν του διοργανωτή, σχετικής άδειας από τον δήμο Παραλιμνίου.

Της Ηρώς Ευθυμίου

Σχετικά Άρθρα