ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Εισηγήσεις Υπ. Παιδείας για ενδοσχολική βία

27 September 2023, 09:30

images

Πέντε εισηγήσεις για αλλαγές στο νόμο που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου με επιστολή της στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

Στην επιστολή της η Υπουργός παραθέτει τις πέντε εισηγήσεις του υπουργείου προκειμένου, όπως υπογραμμίζει, να τεθεί σε εφαρμογή ο σχετικός νόμος.  

Οι εισηγήσεις του Υπουργείου είναι:

Να ορίζεται επταμελής ομάδα καλούμενη «Ομάδα Ασφάλειας Σχολείου» (ΟΑΣ), η οποία θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής του υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

  • Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΟΑΣ να δίνεται έμφαση στη συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι οποίες θα συγκεντρώνουν, αξιολογούν και διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες και αναφορές σχετικά με περιστατικά ενδοσχολικής βίας και παραβατικές συμπεριφορές που θα συγκεντρώνονται σε τακτική βάση από τους υπεύθυνους τμήματος στα σχολεία. Επίσης μέσω των διευθύνσεων να ενδυναμωθούν όλες οι υφιστάμενες δομές/υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω με μόνιμο ή αποσπασμένο προσωπικό και με έμφαση στην κατάλληλη επιμόρφωση.
  • Η ΟΑΣ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μπορεί να μεριμνήσει για την προετοιμασία του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας σχετικά με θέματα βίας, εκφοβισμού και παραβατικότητας στα σχολεία.
  •  Διαμόρφωση (υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) κατάλληλων επιμορφώσεων για ενδοσχολική βία, εκφοβισμό και παραβατικότητα τις οποίες θα παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα υπεύθυνου τμήματος και όλο το μόνιμο ή αποσπασμένο προσωπικό που συμμετέχει στις σχετικές δομές/υπηρεσίες καθώς και άλλο εκπαιδευτικοί.
  • Κατάργηση της αναφοράς για τη συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και την εκπόνηση «εθνικού προτύπου», καθότι μια τέτοια διαδικασία δεν θα πρόσθετε οτιδήποτε, εφόσον ο οργανισμός ειδικεύεται σε εντελώς διαφορετικά θέματα, ενώ τα ζητήματα διαχείρισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των σχέσεων στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας, δεν προσφέρονται για τυποποιήσεις σαν αυτές που εκπονεί ο Οργανισμός Τυποποίησης.

Σύμφωνα με σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας , η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, καθοδηγείται από τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συγκεκριμένα:

 α. Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, χωρίς καμία διάκριση ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των γονέων ή κηδεμόνων του, την υπηκοότητα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσιακή κατάσταση, την ανικανότητα, τη γέννηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση

β. Τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης η οποία το επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα

γ. Τη διασφάλιση της ζωής, της επιβίωσης και της ανάπτυξης του παιδιού

δ. Τον σεβασμό στο δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει τις απόψεις του και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του

ε. Την προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας

στ. Την πρόσβαση του παιδιού σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και να αποσκοπεί, ανάμεσα σε άλλα, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των ικανοτήτων του, στον σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου, στην προετοιμασία για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία και στον σεβασμό για το περιβάλλον

 ζ. Την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης, με στόχο τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού-θύματος οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης σε περιβάλλον που ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπειά του

η. Τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του παιδιού

Σκοπός και όραμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, είναι να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, δημοκρατικά και φιλικά προς το παιδί και ότι αποτελούν χώρους όπου όλα τα παιδιά έχουν ενεργό συμμετοχή, απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, συναποφασίζουν, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, καλλιεργούν αξίες και στάσεις ζωής που τα οδηγούν στο να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή παιδείας, αναμένεται να συνεχίσει σήμερα τη συζήτηση για την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, ενώ θα γίνει παρουσίαση των σχεδιασμών και δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

Της Μόνικας Μακρυγιάννη

 

 

Σχετικά Άρθρα