ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Δυσκολίες στο πλαίσιο παροχής κλινικών ψυχολογικών υπηρεσιών

04 Οκτωβρίου 2022, 13:25

images

Δυσκολίες προκύπτουν στο πλαίσιο της παροχής κλινικών ψυχολογικών υπηρεσιών μέσω του ΓεΣΥ εξαιτίας αποφάσεων που έλαβε ο ΟΑΥ, αναφέρει σε ανακοίνωση του, ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ).

Οι ενστάσεις του ΠΑΣΥΨΥ αφορούν τις αποφάσεις που έλαβε ο ΟΑΥ για τη διενέργεια εξειδικευμένης αξιολόγησης για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου, τις τροποποιήσεις στο ερωτηματολόγιο διενέργειας εξειδικευμένης αξιολόγησης για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου  και την απόφαση για εφαρμογή προτύπων ποιότητας - υιοθέτηση ανώτατου ορίου (9 ωρών) στον συνολικό χρόνο επισκέψεων/αξιολογήσεων ανά ημέρα.

Επίσης, στην τροποποίηση στους καταλόγους δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Κλινικής Ψυχολογίας, την ανακοίνωση προς τους κλινικούς ψυχολόγους σε σχέση με την καταγραφή κλινικών σημειώσεων στο σύστημα πληροφορικής και τις αποφάσεις αναφορικά με τη διενέργεια διαδικτυακών ψυχολογικών παρεμβάσεων θεραπείας που αφορούν συνεδρία εξ αποστάσεως με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων μόνον για υφιστάμενους ασθενείς για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου.

Ο ΠΑΣΥΨΥ επισημαίνει ότι η παράλληλη αξιοποίηση από κρατικές υπηρεσίες των ευρημάτων που απορρέουν από εξειδικευμένες ψυχολογικές αξιολογήσεις κακώς αντιμετωπίζεται ως λόγος για να απορριφθεί η αποζημίωση της διενέργειας εξειδικευμένης ψυχολογικής αξιολόγησης, επειδή στις πλείστες περιπτώσεις η πρωτεύουσα αξία για την εφαρμογή της εξειδικευμένης ψυχολογικής αξιολόγησης αφορά στη διευκόλυνση της ψυχοδιαγνωστικής κατάστασης του ασθενή και την καθοδήγηση στη λήψη κρίσιμων για την υγεία του ασθενή θεραπευτικών αποφάσεων.

Επομένως, σημειώνει, όταν ο ΟΑΥ απορρίπτει αίτημα για αποζημίωση εξειδικευμένης ψυχολογικής αξιολόγησης σε ασθενείς με πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες, ουσιαστικά στερεί το δικαίωμα στην παροχή φροντίδας υγείας σε δικαιούχους που ανήκουν στις πιο ευάλωτες ψυχοκοινωνικά κατηγορίες του πληθυσμού, δημιουργώντας ασφαλώς σε βάρος τους μια σοβαρή άνιση μεταχείριση.

Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο διενέργειας εξειδικευμένης αξιολόγησης για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου σημειώνεται πως απαιτούνται πληροφορίες που δεν είναι εφικτό να συλλεχθούν με αντικειμενικότητα από τον κλινικό ψυχολόγο λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και επίσης απαιτούνται πληροφορίες που θέτουν τον κλινικό ψυχολόγο σε κίνδυνο παραβίασης δεοντολογικών αρχών.

«Καταγγέλλουμε την τακτική του ΟΑΥ να προβαίνει σε απορρίψεις αιτημάτων για διενέργεια εξειδικευμένων ψυχολογικών αξιολογήσεων αναφέροντας ως λόγο απόρριψης τον ισχυρισμό «το αίτημα δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς», χωρίς καμιά αιτιολόγηση περί του ισχυρισμού αυτού. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμούμε πως αποτελεί ξεκάθαρα καταχρηστική διοικητική πράξη», αναφέρει ο ΠΑΣΥΨΥ.

Ο ΟΑΥ οφείλει, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων, όταν προβαίνει σε απόρριψη αιτήματος/απαίτησης να προβαίνει σε επαρκή αιτιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και όχι να απαντά σωρευτικά και αυτοματοποιημένα.

Αναφορικά με την ανακοίνωση σε σχέση με την καταγραφή κλινικών σημειώσεων στο σύστημα πληροφορικής, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι δημιουργεί συνθήκες για παραβίαση σοβαρών δεοντολογικών ζητημάτων και θέτει σε κίνδυνο τη θεραπευτική σχέση μεταξύ ασθενή και ψυχολόγου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με απόφαση του ο ΟΑΥ, στέρησε τη δυνατότητα παροχής ψυχολογικής συνεδρίας εξ αποστάσεως σε νέους ασθενείς. «Ακόμη και όταν η πανδημία της COVID-19 βρισκόταν στην κορύφωσή της ο ΟΑΥ έκρινε ότι μόνον για όσους ασθενείς είχαν στο παρελθόν συνεργασία με κλινικό ψυχολόγο θα αποζημίωνε εξ αποστάσεως συνεδρίες εάν εμφανιζόταν νέα ανάγκη. Κανείς καινούργιος ασθενής, ακόμη και εάν ανέπτυσσε σοβαρή ψυχοπαθολογία και βρισκόταν σε απομόνωση δεν δικαιούνταν να λάβει μέσω του ΓεΣΥ εξ αποστάσεως φροντίδα από κλινικό ψυχολόγο», προστίθεται.

Τέλος ο ΠΑΣΥΨΥ, θεωρεί «απαράδεκτη και απαξιωτική τη στάση του ΟΑΥ προς τα επαγγελματικά σώματα των ψυχολόγων», σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός προχώρησε χωρίς καμιά διαβούλευση με τα επαγγελματικά σώματα των ψυχολόγων ως θεσμικά όφειλε σε σωρεία αποφάσεων, οι οποίες είναι «άστοχες, λανθασμένες και αναποτελεσματικές και παρεμποδίζουν την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΟΑΥ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σχετικά Άρθρα