ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Διορθώνουν στρεβλώσεις για μονογονεϊκό επίδομα

30 Νοεμβρίου 2022, 11:10

images

Στη διόρθωση των στρεβλώσεων που παρουσιάζονται αναφορικά με την παροχή μονογονεϊκού επιδόματος στοχεύει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο Χριστόφια και Γιώργο Κουκουμά και αφορά την τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου «μονογονεϊκή οικογένεια» η προϋπόθεση ένας γονέας να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου δε να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο.

Προστίθεται ότι υπήρξε θετική προσέγγιση για την πρόταση από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και το Διευθυντή των Υπηρεσιών Επιδομάτων.

Ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης σε δηλώσεις του μετά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής ανέφερε ότι υπάρχει «στρέβλωση διότι σε περιπτώσεις συμβίωσης υπολογίζονται και τα εισοδήματα του συμβίου».

Υπέρ της εν λόγω πρότασης νόμου τάσσεται και η ΠΑΣΥΔΥ αλλά και η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Όπως αναφέρει στην έκθεση της η κ. Λοττίδη, το ύψος του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Δηλαδή εάν το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται στα €0-€39.000, τότε το μηνιαίο επίδομα μίας μονογονεϊκής οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο ανέρχεται στα €180. Εάν το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται στα €39.000-€49.000, τότε το μηνιαίο επίδομα μίας μονογονεϊκής οικογένειας ανέρχεται στα €160.

Παράπονα και καταγγελίες 

Σύμφωνα με την κ. Λοττίδη, μερικά από τα παράπονα και καταγγελίες που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια είχαν ως κοινό αντικείμενο τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην καταβολή του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας.

Συγκεκριμένα, μερικά από τα παράπονα αφορούν:

(α) Καθυστέρηση η οποία παρατηρείται στην εξέταση αιτήσεων για την παροχή επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας. 

(β) Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αιτητών και της ΥΔΕΠ και παράλειψη από μέρους της ΥΔΕΠ να ενημερώνει τους αιτητές για την πρόοδο/εξέλιξη της υπόθεσής τους. 

(γ) Τερματισμός καταβολής επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, βασιζόμενος σε «πληροφορίες» για σύναψη γάμου ή συμβίωσης με άλλο άτομο και μη ενδελεχής έλεγχος σε σχέση με το εάν, όντως, ο γονέας στον οποίο καταβάλλεται το επίδομα συμβιώνει με άλλο άτομο. 

(δ) Καταβολή επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας στον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει με το παιδί, κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. 

(ε) Απόρριψη ενστάσεων, ως εκπροθέσμων, λόγω λανθασμένου υπολογισμού της προθεσμίας, η οποία δηλώθηκε από τον σχετικό νόμο για υποβολή ένστασης. Συγκεκριμένα, ο λανθασμένος υπολογισμός γίνεται προσμετρώντας την προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που φέρει η επιστολή γνωστοποίησης της απόφασης και όχι από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει πραγματική γνώση της απόφασης. 

Ποιοι δεν είναι δικαιούχοι

Διευκρινίζεται ότι ένα άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, όταν:

(α) Έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση.

(β) Το εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(γ) Διαπιστωθεί, μετά από επανεξέταση που μπορεί να αποφασιστεί από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ότι δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(δ) Ο δικαιούχος, περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων του, απουσιάζει από τη Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών

(ε) Διαπιστωθεί ότι το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος του αιτητή και των εξαρτωμένων του, που υπολογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προβλέπεται για να είναι κάποιος δικαιούχος του επιδόματος.

(στ) Τα εξαρτώμενα τέκνα του δεν διαμένουν πλέον μαζί του, εκτός από τέκνα που υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά.

(ζ) Τα ανήλικα τέκνα του ή τέκνα που υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά ή τέκνα, τα οποία στερούνται μόνιμα της ικανότητας για αυτοσυντήρηση, που διαμένουν μαζί του, συμβιούν με άλλο πρόσωπο.

(η) Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Επίσης, ένα άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, όταν απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση, «το άτομο που συμβιώνει με ένα μονογονιό δεν σημαίνει ότι επιμερίζεται και τις ευθύνες της φροντίδας των παιδιών του μονογονιού, και δεν έχει καμιά νομική υποχρέωση για τη συντήρηση και τη φροντίδα τους.», άποψη την οποία συμμερίζομαι.

Της Ουρανίας Στυλιανού

Σχετικά Άρθρα