ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Αλλαγές θέσεων στον ΟΑΥ για το 2022

12 Μαΐου 2022, 10:00

images

Ο τροποποιητικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για το 2022 που προβλέπει αλλαγές θέσεων, θα συζητηθεί σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, μετά τη δημοσίευση του προϋπολογισμού, ο ΟΑΥ υπέβαλε στο Υπουργείο Υγείας τον Τροποποιητικό του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Νόμο του 2022, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία πέντε θέσεων Λειτουργού έναντι κατάργησης πέντε θέσεων Επαγγελματιών Υγείας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν επιφέρει αύξηση στις συνολικές δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2022, καθώς επίσης εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 20/04/2022.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα εξής:

-Το Άρθρο 02102, το οποίο είναι υποδιαίρεση της ομάδας 02100 - Αποδοχές Προσωπικού του Κεφαλαίου 01 του βασικού Νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Πέντε από τις εννέα θέσεις Επαγγελματία Υγείας καταργούνται και αντικαθίστανται από ίσο αριθμό θέσεων Λειτουργού (Κλ.Α8, A10 και A11) κάτω από το εδάφιο 0040,

(i) η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης Επαγγελματία Υγείας αναθεωρείται από την κλίμακα A5 (2η βαθμίδα)-A7-A8(i)), σε Κλίμακα Α8, A10 και A11. Οι τέσσερεις θέσεις που δεν καταργούνται, σημειώνονται με διπλό σταυρό (++) και κενούμενες, καταργούνται και αντικαθίστανται με θέσεις Λειτουργού (Κλ. Α8, A10 και A11)

(β) Δημιουργία πέντε θέσεων Λειτουργού (Κλ. Α8, A10 και A11) στο εδάφιο 0040 έναντι κατάργησης ίσου αριθμού θέσεων Επαγγελματία Υγείας κάτω από το εδάφιο 0092, και αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου χωρίς μεταβολή στις συνολικές πιστώσεις. 

Ο.Σ.

Σχετικά Άρθρα