ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ζητούν επάρκεια και ασφάλεια αίματος στην Ευρώπη

26 Μαΐου 2023, 13:15

images

Στην ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της βέλτιστης δυνατής διαχείρισης του αίματος και των προϊόντων του στην Ευρώπη, επικεντρώθηκαν οι συναντήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) που διεξήχθησαν την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο του νέου, υπό προώθηση, ευρωπαϊκού κανονισμού για ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (SoHO Regulation), αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, με επικεφαλής την Εκτελεστική Διευθύντρια Δρα Ανδρούλλα Ελευθερίου, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Λίλη Κάννον, συμμετείχε αρχικά σε ανοικτή συζήτηση που συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Αίματος (EBA) και τους ευρωβουλευτές Dolors Monserrat και Nicolas Caesares Gonzalez, με ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εταιρειών, ενώσεων δωρητών και οργανώσεων ασθενών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Δρ Ελευθερίου, εκπροσώπησε την κοινότητα των ασθενών σε μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από τους ευρωβουλευτές Cristian Bușoi και Tomislav Sokol σε συνεργασία με το «Blood & Beyond», μια πανευρωπαϊκή επιστημονική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του αίματος στα εθνικά συστήματα υγείας.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στα πλεονεκτήματα της μεγαλύτερης εναρμόνισης για τη διαφύλαξη της επάρκειας και της ασφάλειας των ουσιών για ανθρώπινη χρήση, συμπεριλαμβανομένου του αίματος, με τη Δρ Ελευθερίου να αναδεικνύει τις υφιστάμενες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη φροντίδα των ατόμων με θαλασσαιμία και άλλες μεταγγισιοεξαρτώμενες παθήσεις, η επιβίωση των οποίων είναι άμεσα συνυφασμένη με το αίμα και τη διαθεσιμότητά του, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλινική πρακτική των μεταγγίσεων αίματος, με έμφαση στις υφιστάμενες ελλείψεις δεδομένων και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για βελτιστοποίηση της διαχείρισης και χρήσης του αίματος.

Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη τελειοποίησης του προτεινόμενου κανονισμού ώστε να συνεχίσει να ενθαρρύνει την καινοτομία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης αίματος, ιδίως ως μέθοδο ετοιμότητας για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τους ιστούς, το αίμα και τα κύτταρα με τον νέο κανονισμό SoHO Regulation, δεδομένου ότι οι κανόνες και οι παράμετροι για το θέμα αυτό καθορίστηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και θεωρούνται πλέον παρωχημένοι και ελλειμματικοί.

Συνεπώς, μόλις το Κοινοβούλιο συμφωνήσει με τις διορθώσεις του στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής, θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ για την τελική έγκριση της μεταρρύθμισης, η οποία αναμένεται να εγκριθεί περί τα τέλη του 2023.

Μεταξύ άλλων, ο αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κανονισμός αναμένεται να περιλαμβάνει πρόνοιες για τη δημιουργία ενός κοινού εποπτικού μηχανισμού για την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του, την παροχή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και σχετικής εκπαίδευσης στους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών, την υποχρεωτική καταγραφή των αναγκών σε αίμα και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε περιπτώσεις ελλείψεων, καθώς και τη σύσταση και εφαρμογή πρωτοκόλλων διαχείρισης του αίματος των ασθενών, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα τα κενά μεταξύ ανάγκης και προσφοράς.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον νέο κανονισμό και θα επανέλθει με νέες ανακοινώσεις όταν υπάρξουν σημαντικά νέα που αφορούν τόσο τους δωρητές αίματος, όσο και την κοινότητα των ασθενών με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες. 

Ο.Σ.Σχετικά Άρθρα