ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ζητά έξτρα κονδύλια €67 εκατ. ο ΟΑΥ - Τρεις δεσμεύσεις στη βουλή

22 September 2023, 06:00

images

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €67,4 εκατ. ευρώ για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ),  κατέθεσε στη βουλή το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η αύξηση των δαπανών στο εν λόγω κονδύλι προέρχεται από την αύξηση των δαπανών για ενδονοσοκομειακή φροντίδα, τις  διεργασίες για την ένταξη νέων νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ και νέων ιδιωτικών ΤΑΕΠ, την αύξηση στη δαπάνη των ενδονοσοκομειακών αναλώσιμων και την ένταξη στο Σύστημα άλλων επαγγελματιών υγείας (π.χ. ποδολόγοι).

Οι συνολικές δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2023 προβλέπεται να ανέλθουν σε  €1.515.452.000.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2023, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που δεν αναμένεται να επιφέρουν πρόσθετο κόστος.

Συγκεκριμένα, παραχωρούνται πρόσθετες πιστώσεις από εξοικονομήσεις άλλων θέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή αναδρομικών προς υπαλλήλους του Οργανισμού με μισθολογική κλίμακα Α5 και κάτω.

Όπως επισημαίνεται, ο Οργανισμός εκ παραδρομής από το 2007 εφάρμοζε την ελάχιστη αύξηση στις σχετικές κλίμακες της Δημοσίας Υπηρεσίας αντί αυτές να προβλέπονται από την εκάστοτε συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς, το συνολικό κόστος εργοδότη για τα αναδρομικά ανέρχεται περί τις €200 χιλ. ενώ το πρόσθετο για τι 2023 περί τις €30 χιλ.

Το ΠΔΔΠ, στο οποίο ο ΟΑΥ αποτάθηκε συμφωνεί με τα πιο πάνω.

Το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων ΟΑΥ που αφορούν:

  • Την κάλυψη από τον ΟΑΥ της δαπάνης των φαρμάκων με εξαίρεση έναν πολύ μικρό αριθμό φαρμάκων και τα οποία θα αποτελούν την εξαίρεση, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης να βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ και όχι του Υπουργείου Υγείας.
  • Την κάλυψη από τον ΟΑΥ της δαπάνης για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό.
  • Τη μη ένταξη άλλων νέων νοσηλευτηρίων/ ΤΑΕΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης Capacity Planning από το Υπουργείο Υγείας.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 30 Αυγούστου.


Της Μόνικας Μακρυγιάννη

Σχετικά Άρθρα