ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ξεχωρίζει η Κύπρος στην παραγωγή αστικών αποβλήτων

21 Φεβρουαρίου 2024, 12:21

images

Στα 673 κιλά, έφθασε το 2022 η κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων, στην Κύπρο επίδοση που ήταν η 5η πιο ψηλή ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική παραχθείσα ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο ανήλθε σε 615 χιλ. τόνους το 2022 σε σύγκριση με 585 χιλ. τόνους το 2021, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%.

Από την ποσότητα των 469 χιλ. τόνων που έτυχε τελικής διαχείρισης το 2022, το 77,5% διατέθηκε σε χώρους απόρριψης (ΟΕΔΑ, ΧΥΤΑ), το 17,2% προωθήθηκε για ανακύκλωση, το 3,1% χρησιμοποιήθηκε για ανάκτηση ενέργειας και το 2,2% κομποστοποιήθηκε.

Ο μέσος όρος της παραγωγής αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2022 ήταν 513 κιλά.

Η Αυστρία είχε την υψηλότερη παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο (835 κιλά, στοιχεία 2021) και ακολούθησε η Δανία (787 κιλά), το Λουξεμβούργο (721 κιλά), το Βέλγιο (677 κιλά) και η Κύπρος (673 κιλά).

Αστικά Απόβλητα  είναι τα απόβλητα που συλλέγονται από ή για λογαριασμό των δημοτικών αρχών. Περιλαμβάνουν τα οικιακά και παρόμοια απόβλητα, όπως και απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια). Περιλαμβάνουν επίσης ογκώδη απόβλητα και απόβλητα κήπων, φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισμό δρόμων.

Τα αστικά απόβλητα συλλέγονται είτε από πόρτα σε πόρτα με παραδοσιακή συλλογή (μικτά οικιακά απόβλητα) είτε ξεχωριστά για σκοπούς ανάκτησης (κυρίως για σκοπούς ανακύκλωσης, με συλλογή από πόρτα σε πόρτα και/ή με εθελοντική απόθεση). Περιλαμβάνονται επίσης απόβλητα παρόμοια στη φύση και σύνθεσή τους τα οποία: 1) συλλέγονται απευθείας από τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις ή ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) και όχι για λογαριασμό των δημοτικών αρχών (κυρίως ξεχωριστή συλλογή για σκοπούς ανάκτησης) και 2) προέρχονται από αγροτικές περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από συνήθη υπηρεσία συλλογής σκυβάλων, ακόμα κι αν απορρίπτονται από αυτόν που τα παρήγαγε. Δεν περιλαμβάνονται: ιλύς σηπτικών δεξαμενών, ιλύς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων και δημοτικά απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Ανακύκλωση ορίζεται ως κάθε επανεπεξεργασία υλικών στη διαδικασία παραγωγής που μετατρέπει τα υλικά αυτά έτσι ώστε να παύσουν να θεωρούνται απόβλητα, εκτός από την επαναχρησιμοποίησή τους ως καύσιμα υλικά. Περιλαμβάνονται τόσο η επανεπεξεργασία ως ιδίου τύπου υλικό όσο και για διαφορετικές χρήσεις. Η απευθείας ανακύκλωση μέσα στις βιομηχανικές μονάδες όπου και παράγονται δεν περιλαμβάνεται.

Κομποστοποίηση: ορίζεται ως μία βιολογική διαδικασία που υποβάλλει βιοαποδομήσιμα απόβλητα σε αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση και καταλήγει σε ένα προϊόν που χρησιμοποιείται στο έδαφος ή για την παραγωγή των καλλιεργητικών μέσων ή ως υπόστρωμα.

Σχετικά Άρθρα