ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Τα ευρήματα έκθεσης γεγονότων - Ακαταλληλότητα κτιρίου φαρμακευτικών αποθηκών

23 Απριλίου 2024, 12:24

images

Επιστολές μεταξύ των λειτουργών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, από τις οποίες ορισμένες επισημαίνουν την ακαταλληλότητα του κτιρίου, αποκαλύπτει η έκθεση γεγονότων που στάλθηκε στον Υπουργό Υγείας, την Ελεγκτική Υπηρεσία και την Βουλή.

Στην έκθεση την οποία εξασφάλισε το YgeiaWatch, αναλύεται το ιστορικό της ενοικίασης του συγκεκριμένου υποστατικού από το Υπουργείο Υγείας, η αλληλογραφία επί σειρά ετών μεταξύ των εμπλεκομένων και οι συζητήσεις για μεταφορά των φαρμάκων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και του οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Το Δεκέμβριο 2003 η υπογραφή συμβολαίου

Σύμφωνα με τη  έκθεση, το Δεκέμβριο του 2003 υπεγράφη το συμβόλαιο μεταξύ Υπουργείου Υγείας και του ιδιώτη ιδιοκτήτη του υποστατικού, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Το ιστορικό ενοικίασης των φαρμακευτικών αποθηκών παρατίθεται αναλυτικά στην επιστολή του υπουργείου Υγείας με κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή τον Απρίλιο του 2018 και προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών. 

Υπενθυμίζεται ότι σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το 2018 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας παραχώρησε σε ιδιώτη τη γη ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε στην ανέγερση του συγκεκριμένου υποστατικού.

Αίτημα για παράτασης της ενοικίασης

Σύμφωνα με την έκθεση, στην επιστολή του Υπουργείου Υγείας προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, γίνεται εισήγηση «όπως δοθεί έγκριση για να παραταθεί η ενοικίαση των υφιστάμενων αποθηκών μέχρι και την επερχόμενη εφαρμογή του ΓεΣΥ η οποία αναμενόταν να επανακαθορίσει τις ανάγκες σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίες και αναμενόταν να είναι μειωμένες. Δεν υπήρξε απάντηση επί της επιστολής αυτής».

«Τον Αύγουστο του 2018 η Ελεγκτική Υπηρεσία προχώρησε με δική της επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών η οποία κοινοποιήθηκε στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση για την εφαρμογή του χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, καθώς επίσης και ότι η μη εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών τελικής έγκρισης και χρήσης του υποστατικού, είναι παράνομη».

Όπως σημειώνεται, η ελεγκτική υπηρεσία υπέβαλε εισήγηση όπως σε περίπτωση που η Νομική Υπηρεσία γνωματεύσει θετικά ως προς τον τερματισμό της μίσθωσης του συγκεκριμένου τεμαχίου, τότε το υποστατικό να επανέλθει στην κυριότητα του κράτους χωρίς την ανάγκη καταβολής ενοικίου σε τρίτους.

«Εξ αφορμής της πιο πάνω επιστολής, είχε πραγματοποιηθεί σχετική συνάντηση στο Υπουργείου υγείας όπου είχε διερευνηθεί το ενδεχόμενο προσωρινής μεταστέγασης των φαρμακευτικών αποθηκών σε χώρους της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας, ωστόσο το εν λόγω υποστατικό δεν ήταν διαθέσιμο», αναφέρεται.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 6/9/2019, το υπουργείο Υγείας, με απαντητική επιστολή προς τον Γενικό Ελεγκτή αναφέρει ότι δεν μπορούν άμεσα να σταλούν οι νέες αποθηκευτικές ανάγκες καθότι αυτές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί εφόσον δεν βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το ΓεΣΥ και ότι αυτές θα οριστικοποιηθούν με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ δηλαδή τον Ιούνιο του 2020.

Στις 20/01/2020, σημειώνεται στη έκθεση, «πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση στις φαρμακευτικές αποθήκες με θέμα την ενοικίαση αποθηκών για τις ανάγκες της ΔΑΠ.

«Τον Μάρτιο του 2020, η εμφάνιση της πανδημίας και των πρωτοφανών συνθηκών που δημιούργησε καθιστούσε αδήριτη την παραμονή των φαρμακευτικών αποθηκών στον ίδιο χώρο», προστίθεται.

Ανάγκη για μεταβατική και προσωρινή ρύθμιση

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, προστίθεται «διαφάνηκε η ανάγκη για συνέχιση της λειτουργίας των αποθηκών, ως μεταβατική και προσωρινή ρύθμιση, μέχρι την ανάληψη των εργασιών προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής των φαρμακευτικών προϊόντων από τον ΟΑΥ και τον ΟΚΥπΥ όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός».

Στις 21/06/2022, εκπονήθηκε από τη ΔΑΠ επιχειρησιακό πλάνο για μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων του ΟΚΥπΥ σε αποθήκες του ΟΚΥπΥ.

Τον Ιούνιο του 2023 έγινε η πρώτη συνάντηση για συνομολόγηση συμφωνίας μεταξύ ΔΑΠ και ΟΑΥ αναφορικά με την διαχείριση αποθεμάτων των φαρμάκων του Οργανισμού.

Στις 12/09/23 έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του υπουργείου Υγείας του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ για συζήτηση θεμάτων αναφορικά με τη χρήση των Φαρμακευτικών Αποθηκών όπου αποφασίστηκαν, η χρέωση διαχειριστικού κόστους της ΔΑΠ προς ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ και η ασφάλιση αποθεμάτων φαρμάκων από τον ΟΑΥ και τον ΟΚΥπΥ.

Στις 04/1/23, έλαβε χώρα άλλη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του υπουργείου Υγείας, του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ για συζήτηση της μεταφοράς του τομέα προμηθειών αποθήκευσης και διανομής των φαρμάκων του ΟΚΥπΥ από τη ΔΑΠ στον ΟΚΥπΥ και αντίστοιχα η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον ΟΑΥ από τη ΔΑΠ.

Στα πρακτικά της συνάντησης φαίνεται ότι ο ΟΚΥπΥ συμφωνεί για την πλήρη εφαρμογή του επιχειρησιακού πλάνου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.  Ο ΟΑΥ ανέφερε ότι συμφωνεί με τη συνέχιση της συνεργασίας σε μόνιμη βάση υπό τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στα πρακτικά.

Πράσινο για μεταστέγαση

Αναφέρεται ακόμη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2024, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας μεταστέγασης των φαρμακευτικών αποθηκών.

Στην έκθεση γεγονότων περιλαμβάνονται και αναφορές σχετικά με τις επιστολές λειτουργών των Φαρμακευτικών υπηρεσιών, από το 2016 μέχρι το 2024 μεταξύ των οποίων ορισμένες επισημαίνουν την ακαταλληλότητα του κτιρίου.

Στις 17/6/2016 η επιθεωρήτρια κανόνων ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και διανομής φαρμάκων στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες απέστειλε επιστολή στην αναπληρώτρια διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, η οποία έχει αφυπηρετήσει, σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακευτικών αποθηκών όπου έθετε θέμα ακαταλληλότητας.

Στις 30/6/2016 ο υπεύθυνος φαρμακευτικών αποθηκών, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει, σε επιστολή του στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, παρέθεσε σχόλια επί της επιστολής της επιθεωρήτριας. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι φαρμακευτικές αποθήκες λειτουργούν βάσει των κανονισμών κυβερνητικών αποθηκών και του στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση του συστήματος προμήθειας φαρμάκων που έγινε το 2006 σε συνεργασία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Γενικού λογιστηρίου και Γενικού Ελεγκτή.

Στις 2 Μαΐου 2018 η επιθεωρήτρια κανόνων ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και διανομής φαρμάκων, με νέα επιστολή της παρέχει πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα ότι οι φαρμακευτικές αποθήκες ακολουθούν τους κανόνες ορθής διανομής αναφορικά με την παραλαβή αποθήκευση και διανομή φαρμάκων.

Στις 22 Νοέμβριου του 2019, επιθεωρητές των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στην έκθεσή τους, επισημαίνουν κρίσιμες και καίριες μη συμμορφώσεις και εισηγούνται να ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα και η επιθεώρηση να επαναληφθεί αφού ληφθούν τα μέτρα και σταλούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος όπως σημειώνει στην έκθεση η διευθύντρια των φαρμακευτικών Υπηρεσιών Δρ. Έλενα Παναγιωτοπούλου «η θεομηνία ως ακραίο καιρικό φαινόμενο, δεν πρέπει να συνδέεται με την καταλληλόλητα της αποθήκης για φύλαξη των φαρμάκων, αφού, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβα από τις Φαρμακευτικές Αποθήκες, διαφαίνεται ότι το πρόβλημα που προέκυψε  συνδέεται με το γεγονός ότι η έντονη χαλαζόπτωση (κομμάτια πάγου σε μέγεθος καρυδιού) έκλεισε τις υδρορροές της στέγης με αποτέλεσμα το νερό να μην μπορεί να διαφύγει και η στάθμη του νερού να ανεβαίνει λόγω του χαλαζιού που στοιβάχτηκε στη στέγη. Ως αποτέλεσμα της ανύψωσης της στάθμης του νερού είχε διεισδύσει νερό της βροχή από τις ενώσεις της στέγης».

«Μετά από πληροφόρηση που είχα και από σχετική έρευνα που έκανα, αναφέρω ότι πριν την εν λόγω θεομηνία δεν υπήρξε απολύτως καμία απώλεια ή και επηρεασμός φαρμάκων οποιοιδήποτε είδους και περιγραφής για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζονται με τη φύλαξη των φαρμάκων στις συγκεκριμένες αποθήκες», καταλήγει. 

Της Μόνικας Μακρυγιάννη

Σχετικά Άρθρα