ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Στο €1,5 δισ. οι αμοιβές γιατρών, φαρμακοποιών το 2023

24 Νοεμβρίου 2022, 09:27

images

Ποσό ύψους €1,5 δισ. έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για αμοιβές των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Σύμφωνα με επεξηγητικό σημείωμα που προωθήθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης του προϋπολογισμού του Οργανισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, πρόκειται για τις αμοιβές των προσωπικών ιατρών, των ειδικών ιατρών, των φαρμακοποιών, των φαρμακευτικών προϊόντων, των εργαστηριακών εξετάσεων, των υπηρεσιών εφημερίας, των νοσηλευτηρίων, των τμημάτων ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, των υπηρεσιών ασθενοφόρων, των οδοντίατρων, των υπηρεσιών αποκατάστασης και ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και το κόστος για τις αποστολές ασθενών στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, οι αμοιβές των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συμβάλλονται με τον Οργανισμό γίνονται με διαδικασίες που καθορίζονται με κανονισμούς, ενώ το ύψος τους καθορίζεται μετά από  διαβουλεύσεις μεταξύ των επαγγελματικών συνδέσμων, συλλόγων, φορέων, ή εκπροσώπων του με το υπουργείο Υγείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, η αμοιβή για οποιαδήποτε υπηρεσία φροντίδας υγείας προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε η πραγματική δαπάνη να μην υπερβεί την προϋπολογισθείσα δαπάνη που καθορίστηκε στο «Σφαιρικό Προϋπολογισμό» από τον Οργανισμό, για να δαπανηθεί.

Ενδεικτική κατάσταση των επί μέρους σφαιρικών προϋπολογισμών παρουσιάζεται πιο κάτω:

- Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες €77,7 εκατ.

- Προσωπικοί ιατροί για παιδιά €25,3 εκατ.

-Εφημερίες €1 εκατ.

-Ειδικοί ιατροί €230 εκατ.

-Ακτινολογία €43,6 εκατ.

-Παθολογική Ανατομία / Κυτταρολογία €5,4 εκατ.

-Πυρηνική Ιατρική €2,9 εκατ.

-Γαστρεντερολογία €10,3 εκατ.

-Καρδιολογία €29,1 εκατ.

-Μαιευτική – Γυναικολογία €16,1 εκατ.

-Οφθαλμολογία €23,8 εκατ.

-Δερματολογία – Αφροδισιολογία €9,2 εκατ.

-Ορθοπεδική €14,3 εκατ.

-Ωτορινολαρυγγολογία €9,9 εκατ.

-Ενδοκρινολογία €2,7 εκατ.

-Ρευματολογία €2,8 εκατ.

-Νευρολογία και εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία €6,0 εκατ.

-Ψυχιατρική €6,4 εκατ.

-Παιδοψυχιατρική €0,6 εκατ.

-Γενική Χειρουργική €8,3 εκατ.

-Παιδοκαρδιολογία €2,1 εκατ.

–Πνευμονολογία - Φυματιολογία €7,4 εκατ.

-Παθολογική Ογκολογία και Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία €2 εκατ.

-Χειρουργική Αγγείων €2,4 εκατ.

-Μη κατανεμημένος σε ειδικότητες €18,7 εκατ.

-Ποσό για εξισορρόπηση προϋπολογισμών €6 εκατ.

-Φαρμακοποιοί €33,6 εκατ.

Σημειώνεται ότι τα τελικά επί μέρους ποσά, θα καθοριστούν επακριβώς στις σχετικές αποφάσεις του 2023, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τα δεδομένα του 2022.

Δαπάνες και έσοδα

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2023, προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €1.471.818.587 και  συνολικές δαπάνες €1.448.052.000. 

Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα του ΓεΣΥ ύψους €1.463.280.587, κρατική χορηγία για συχρηματοδοτούμενα έργα ύψους €8.410.000 (από τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) και διάφορα διοικητικά έσοδα ύψους €128.000.

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο αρχικό χρηματικό υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2023 υπολογίζεται σε €331.620.373.

Όσον αφορά τις δαπάνες προνοούνται επίσης πέραν από τις αμοιβές των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας για τις λειτουργικές δαπάνες (διαχειριστικά έξοδα) €28.652.000 και ποσό ύψους €9.3 εκατ. για αναπτυξιακές δαπάνες.

Αναφορικά με τα έσοδα για το 2023, έχουν προϋπολογισθεί ως εξής:

-Εισφορές - Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι & εισοδηματίες €427,7 εκατ.

-Εισφορές - Εργοδότες €315,6 εκατ.

-Εισφορές - Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας €600 εκατ.

-Συμπληρωμές και Συνεισφορά €160 εκατ.

-Εκπτώσεις από Φαρμακευτικές Εταιρείες €43 εκατ.

-Έσοδα από περίθαλψη ευρωπαίων πολιτών €15 εκατ.

-Πρόστιμα και διάφορα άλλα διοικητικά έσοδα €2,0 εκατ.

-Κρατική χορηγία - Συγχρηματοδοτούμενα έργα €8,4 εκατ.

Της Ελένης Χαραλάμπους

Σχετικά Άρθρα