ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ποσοστό 4.76% των παιδιών ηλικίας 1.5-5 ετών παρουσιάζει ενδείξεις άγχους

05 Απριλίου 2022, 06:42

images

Ποσοστό 4.76% των παιδιών ηλικίας 1.5-5 ετών παρουσιάζει ενδείξεις άγχους και 3.97% άλλες συναισθηματικές δυσκολίες ενώ ένας σημαντικός αριθμός των παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες είναι παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση του πρωτοποριακού ερευνητικού προγράμματος για την υγεία των παιδιών με τίτλο «Είναι θέμα καρδιάς: Αναπτυξιακοί παράγοντες ρίσκου και συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί» σε συνεργασία με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλους φορείς στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί» «με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος, συστήνεται η παρακολούθηση της ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένης και της συναισθηματικής ανάπτυξης) τόσο των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες όσο και του γενικού πληθυσμού καθώς και ο συστηματικός αναπτυξιακός έλεγχος ξεκινώντας από τη βρεφική ακόμα ηλικία».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έλαβε συνολική χρηματοδότηση ύψους €119.967 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το καινοτόμο πρόγραμμα «μελέτησε την ανάπτυξη και τη συναισθηματική προσαρμογή σε υγιή παιδιά και παιδιά με Συγγενή Καρδιοπάθεια, ηλικίας 2 μηνών – 5.5 ετών».

Στόχος να εξετάσει παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των παιδιών, όπως πιθανούς οργανικούς παράγοντες που πηγάζουν από τις συγγενείς καρδιοπάθειες σε συνδυασμό με αναπτυξιακούς και συναισθηματικούς παράγοντες και να προσαρμόσει στα ελληνικά το πρώτο εργαλείο ανίχνευσης αναπτυξιακών δυσκολιών, Ages and Stages Questionnaire-3, σε κυπριακό πληθυσμό.

Το εργαλείο αυτό αξιολογεί την ανάπτυξη των παιδιών σε τομείς όπως η επικοινωνία, η αδρή και λεπτή κινητικότητα, η επίλυση προβλήματος, καθώς και η κοινωνικότητα-αυτο-εξυπηρέτηση.

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος μετάφρασε και προσάρμοσε στα ελληνικά το εργαλείο και το χορήγησε σε περισσότερα από 400 παιδιά ηλικίας 2 μηνών και 5.5 ετών,

Βάσει του εργαλείου αυτού και για τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες, «εντοπίστηκαν δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας (1.64%) και της λεπτής κινητικότητας (1.64%) στην ηλικιακή ομάδα 1-2 ετών καθώς και στην επίλυση προβλήματος στις ηλικιακές ομάδες μέχρι ενός έτους (1.22%) και 2-3 ετών (1.21%)».

Σημειώνεται, επίσης, ότι «η χορήγηση του ερωτηματολογίου στον κυπριακό πληθυσμό έγινε πιλοτικά και τα αποτελέσματα από το υπό-προσαρμογή εργαλείο πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή λόγω του χαμηλού αριθμού δείγματος.

Σχετικά Άρθρα