ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Νέα φαρμακοβιομηχανία στον Ύψωνα

19 Νοεμβρίου 2023, 06:10

images

Η περιβαλλοντική αρχή δεν φέρει ένσταση στην ανέγερση και λειτουργία βιομηχανικής μονάδας παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοκτησία της εταιρείας Pharmabelle Ltd, στο δήμο Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού.

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα €7.000.000 ενώ η εκτέλεση του έργου θα πάρει 18 μήνες από την έναρξη του, αφότου εξασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων εργοστασίου παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων και συγκεκριμένα εισπνευστήρες μονής ή πολλαπλής δόσης.

Ο χώρος ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου, εμπίπτει στην εσωτερική οικοπεδοποίηση που έχει υλοποιηθεί εντός της κυβερνητικής βιομηχανικής περιοχής.

Το συνολικό εμβαδόν του προτεινόμενου τεμαχίου είναι 7.127 τ.μ.

Το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από ένα κτηριακό όγκο τριών επιπέδων.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει: 

-Υπόγειο και αποθηκευτικούς χώρους  – 2.117 τ.μ.,
-Χώρο παρασκευής προϊόντων – 1.171 τ.μ.,
-Γραφειακούς χώρους και εργαστήρια – 850 τ.μ. και
-Ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους – 482 τ.μ.

Θα περιλαμβάνει επίσης:

-καντίνα – 128 τ.μ.
-κουζίνα – 15 τ.μ.
-αποδυτήρια – 238 τ.μ.
-αποχωρητήρια – 23 τ.μ. και
-άλλους βοηθητικούς χώρους (laundry + janitor) – 31 τ.μ.
-Χώρους στάθμευσης – 753 τ.μ.
-χώρους αποθηκευτικούς  – 17 τ.μ.
-τοπιοτεχνητούς χώρους – 118 τ.μ. και
-ισόγειο και αποθήκη – 1.687 τ.μ.

Στο υπόγειο θα γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις για το προτεινόμενο έργο, ενώ στην οροφή (σε μια περιοχή με εμβαδό 1.347 τ.μ.) θα εγκατασταθούν φωτοβολταικά πλαίσια.

Η πλησιέστερη περιοχή του δικτύου «Natura 2000» από τον χώρο ανάπτυξης είναι η περιοχή «Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κοιλάδα Λιμνάτη» και βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμέτρα δυτικά και η πλησιέστερη κρατική δασική γη είναι αυτή των Πολεμιδιών, και βρίσκεται πέραν των 4 χιλιομέτρων προς τα νοτιοανατολικά του υπό μελέτη τεμαχίου και δεν αναμένεται να επηρεαστεί από την κατασκευή του έργου.

Η περιβαλλοντική αρχή, παραθέτει τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν απαιτείται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με πιο σημαντικό το ότι το έργο δεν θα έχει σημαντικές μη διαχειρίσιμες επιπτώσεις στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στον αέρα.

Οι επιπτώσεις που πιθανό να προκύψουν από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου όπως η παραγωγή υγρών στερεών αποβλήτων, η αύξηση θορύβου και η έκλυση σκόνης, αναμένεται να τύχουν διαχείρισης με την εφαρμογή των όρων που θέτει η περιβαλλοντική αρχή.

Επίσης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αρχή, δεν απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, επειδή η πλησιέστερη περιοχή του δικτύου «Natura 2000» από τον χώρο ανάπτυξης είναι η περιοχή «Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κοιλάδα Λιμνάτη» και βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα δυτικά ενώ η πλησιέστερη κρατική δασική γη είναι αυτή των Πολεμιδιών, και βρίσκεται πέραν των 4 χιλιομέτρων προς τα νοτιοανατολικά του υπό μελέτη τεμαχίου και δεν αναμένεται να επηρεαστεί από την κατασκευή του έργου.

Της Ηρώς Ευθυμίου

Σχετικά Άρθρα